Milliarder at spare på mindsket sygefravær

Rundt regnet 3 mia. kr. Så meget kan landets virksomheder samlet spare på at skære det årlige sygefravær ned med en enkelt dag.

Ifølge tal fra Danica Pension er netop produktiviteten hæmmet af sygefraværet, idet en sygedag mindre blandt danske medarbejdere svarer til et øget beskæftigelsesomfang på 16.000 fuldtidsansatte. Fold sammen
Læs mere
Foto: Modelfoto/Colourbox
Ud over det markante beløb, kan virksomhederne også spare udgifter forbundet med sygefraværet, f.eks. løn til vikarer og dalende kvalitet og produktivitet.Det skriver Børsen FødevareSundhed.

Ifølge tal fra Danica Pension er netop produktiviteten hæmmet af sygefraværet, idet en sygedag mindre blandt danske medarbejdere svarer til et øget beskæftigelsesomfang på 16.000 fuldtidsansatte.

Og sygedagene er der flere af blandt offentligt ansatte. Tal fra Danmarks Statistik viser, at den gennemsnitlige offentligt ansatte har 11 sygedage årligt, mens en ansat i den private sektor kun lægger sig syg otte dage om året.

En forklaring på denne skævhed er, at der er tale om to relativt forskellige arbejdsmarkeder.

»Som sygeplejerske eller f.eks. hjemmehjælper må man simpelthen ikke gå på arbejde, hvis man er halvsløj, fordi man risikerer at smitte patienterne,« siger Henrik Holt Larsen, professor ved Institut for Organisation, Copenhagen Business School, CBS.

Sygefravær skal bekæmpes med ledelse
Ser man ifølge Henrik Holt Larsen bort fra denne »naturlige forklaring«, bestemmes fraværet i høj grad også af psykiske faktorer.

Her kommer god ledelse ind på en førsteplads, men også forhold som samarbejde, klima, mobning og chikane påvirker fravær op og ned.

»Jeg har intet belæg for at sige, at der er mere eller mindre mobning på en offentlig arbejdsplads, men arbejdsopgaverne i det offentlige lægger op til mobning fra brugerne. Man kan i stigende grad konstatere, at folk ikke længere adlyder autoriteter,« siger Henrik Holt Larsen til Børsen FødevareSundhed og henviser til, hvordan borgerne tidligere adlød en politimand, hvor de nu nærmest slæber politiet i retten og i værste fald udøver vold mod tjenestemand i funktion.

»Socialrådgiveren sørger jo også for ikke at have klienten mellem sig selv og døren,« siger han og forklarer, at mange ansatte i kommunernes socialforvaltninger frygter voldelige episoder.

»Det er fysisk mobning, og det har man mere af i det offentlige sammenlignet med det private, og det påvirker selvfølgelig sygefraværet. At melde sig syg, er en naturlig reaktion på en tilspidset arbejdssituation, og det er her, man skal passe på ikke at isolere sig. Det kan forværre situationen,« siger Henrik Holt Larsen og uddyber, at det afhænger af den konkrete situation, hvordan arbejdsgiveren bør reagere på en sygemelding.

»Hvis den ansatte i en bank har været udsat for et røveri, er det usmart at sende vedkommende hjem. Sygefraværet skal bekæmpes med ledelse, og en leder skal ville og kunne regulere på en medarbejders jobindhold, så jobbet tilpasses den ansattes forudsætninger bedst muligt,« siger Henrik Holt Larsen.

Han finder det helt forkert at spare på de forskellige sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen.

»Nogle virksomheder spænder livremmen ind nu pga. finanskrisen, men det er netop nu, når krisen kradser, at man er nødt til at tjekke sit produktionsapparat, en måde at gøre det på er ved at tjekke sine ansattes fysiske og psykiske tilstand, det er ikke her man bør spare.«

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) siger til Børsen FødevareSundhed, at »sygefravær er en fælles udfordring, som kræver en indsats af alle aktører«, og han minder om, at regeringen netop har fremlagt en handlingsplan og indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter for at nedbringe sygefraværet.

/Ritzau/