Metal: Ledige putter sig i de tværfaglige A-kasser

Dansk Metal beskylder de tværfaglige A-kasser for, at være for langsomme til at få deres ledige medlemmer i job. Kristelig Fagforening afviser kritikken, men Metal får uventet opbakning fra forretningsfører Johnny Nimm fra Det Faglige Hus.

Alt for mange ledige får lov til at gå og putte sig i de tværfaglige a-kasser, der ikke gør nok for at få de arbejdsløse i job. Det mener Dansk Metal, der nu retter et frontalangreb mod de såkaldte »gule« A-kasser, som har erobret tusinder af medlemmer fra A-kasserne i LO-familien,

»Vi oplever, at mange ledige rykker til de tværfaglige A-kasser, fordi de vil have lov til at være i fred. Hvis man kigger på ledighedsgraderne i flere af de tværfaglige A-kasser, så kan man se, at de ligger i den tunge ende,« siger Kim Serup, afdelingsleder i Dansk Metal.

Næsten udsolgt

Beregninger fra Dansk Metal viser, at deres ledige i gennemsnit er uden job i 11,4 uger, mens det tilsvarende tal for Kristelig A-kasse er 14,3 uger og 18,3 uger i ASEs tværfaglige A-kasse.

»Vi sætter himmel og jord i bevægelse for at få folk i arbejde og kan nærmest melde udsolgt i Metals A-kasse, hvor ledigheden er under to procent. Samtidig kan vi se, at der for eksempel går en stor gruppe ledige svejsere rundt, som er medlem hos andre A-kasser, hvilket typisk vil være de tværfaglige,« siger Kim Serup.

Han henviser til, at der kun er 24 ledige svejsere i Metals A-kasse, mens der er 186 ledige svejsere i andre A-kasser. Konsekvensen er ifølge Dansk Metal, at virksomhederne ikke får den arbejdskraft, som de efterspørger.

Andre medlemmer

I Kristelig Fagbevægelse afviser man, at Kristelig A-kasse ikke gør nok for at få de ledige i arbejde.

»Vi har rigtig mange ufaglærte, kvinder og seniorer blandt vores medlemmer, og det er den væsentligste årsag til, at de går ledige i længere tid end medlemmerne af Metals A-kasse,« siger Søren Fibiger Olesen, landsformand i Kristelig Fagbevægelse.

Han mener, at det vil være mere rimeligt at sammenligne Kristelig A-kasse med 3Fs a-kasse, hvor medlemmerne i gennemsnit går ledige i 13,8 uger.

Hos ASE, a-kassen for selvstændige og lønmodtagere, er man lige så afvisende overfor kritikken.

»Jeg synes ikke Metal har noget at komme efter. Det er ikke sikkert, at de ledige svejsere lige netop er i de tværfaglige A-kasser. Når Arbejdsdirektoratet vurderer vores indsats overfor de ledige, så synes de ikke, at vi gør det skidt, og det må jo være fordi vi gør det godt,« siger Peter I. Petersen, pressechef i ASE.

For flinke

Danske Lønmodtageres A-kasse er den eneste tværfaglige A-kasse, der kan hamle op med Dansk Metal, når det gælder om at få de ledige hurtigt i job. Forretningsfører Johnny Nim kan glæde sig over, at A-kassens medlemmer i gennemsnit er i job efter 11,8 uger.

»Vi vil gerne sammenlignes med Dansk Metal, for det er noget sludder, når de tværfaglige a-kasser undskylder sig med deres medlemssammensætning. Det er almindelig kendt, at Kristelig A-kasse har været for flink og rar overfor de ledige. Det kan man frygte, at de ledige benytter sig af, når de pendler rundt efter en A-kasse, der er mindre nærgående og billigere end den de allerede har,« siger Johnny Nim, forretningsfører i det Faglige Hus, hvor Danske Lønmodtageres A-kasse holder til.

Johnny Nim er overbevist om, at Danske Lønmodtagere i det kommende år bliver endnu hurtigere til at få de ledige i job.

»Vi har netop startet et vikarbureau op, så en stor del af vores ledige medlemmer hurtigt kan komme i arbejde af den vej. Vi kører en rimelig hård kurs overfor de ledige og har samtidig oprustet med to socialrådgivere, der kan yde den nødvendige hjælp,« siger Johnny Nim.

Blandt de store LO A-kasser klarer TIB sig bedst med en ledighedsgrad på 8,3 uger, mens HKs A-kasse ligger i bunden med en gennemsnitlig ledighed på 14,7 uger.