Medarbejdere er altså flokdyr

De danske chefer skal bevæge sig mere rundt blandt medarbejderne. Mennesket er nemlig et flokdyr, og de sociale arbejdsforhold optager en stor del af medarbejdernes arbejdsmæssige energi.

Psykolog Jill Byrnit er den eneste dansker, som forsker i fælles træk i abers og menneskers sind.

I en klumme på ledelseidag.dk skriver hun, at virksomhedsledere bør blive bedre til at uddelegere opgaver af faglig karakter for at få tid til at påtage sig aktive ledelsesopgaver.

Mennesker er nemlig flokdyr, og de skal ikke sidde alene med opgaver, mener hun.

"Mennesket er et flokdyr. De sociale arbejdsforhold for langt størstedelen af mennesker optager en megen stor del af deres arbejdsmæssige energi. Man skal i den forbindelse bestemt ikke undervurdere betydningen af, hvor megen tryghed og mental ro, der følger med følelsen af, at man ikke står alene med ansvaret i et komplekst og uoverskueligt felt af forventninger," siger Jill Byrnit.

"For mennesket er det klart at foretrække at have en chef, der står ved sit lederansvar og giver sig tid til at få afstemt og afklaret med medarbejderen, hvornår en opgave kan betragtes som løst," fortsætter hun.

Ledere kan med fordel frigøre mere tid til at komme rundt i virksomheden for at finde ud af, hvordan den enkelte medarbejder har det, mener Jill Byrnit og giver tre gode råd til, hvad de skal være opmærksomme på:

- Kan vedkommende kan overskue de arbejdsopgaver, der forestår?

- Er det tydeligt, hvad opgaven kræver?

- Hvordan kan den bedst udføres?