Marketing udstikker innovationen

Diskussionen i udviklingsafdelingen bør ikke dreje sig om, hvad vi skal løse, men om hvordan, vi løser konkrete udfordringer. Kontakt med kunderne kan give overraskende indsigt.