Markant vækst i psykiske arbejdsskader

Antallet af lønmodtagere, som bliver syge af deres arbejde, vokser voldsomt, viser nye tal.

Antallet af mennesker, der har fået erstatning, fordi de er blevet syge af deres arbejde, er steget markant de seneste fem år. Især diagnosegruppen psykiske sygdomme er i stigning.

I 2010 fik godt 4.300 personer udbetalt en kapitalerstatning, fordi arbejdet havde gjort dem så syge, at de har fået varige mén eller nedsat erhvervsevne. Det er en stigning på 50 pct. i forhold til 2006, da 2.900 personer modtog erstatning. Det viser en ny opgørelse fra AES, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, som ATP omtaler i sit nyhedsbrev Faktum.

AES yder erstatning ved sygdom, der er opstået som følge af arbejdet. Dog er arbejdsulykker ikke omfattet. Ifølge opgørelsen er der i særlig grad sket en stigning i forhold til diagnosegruppen psykiske sygdomme. Antallet af erstatninger for psykisk sygdom er næsten fordoblet fra 2006 til 2010.

Forklaringen på denne ekstraordinært store stigning er sandsynligvis sammensat. Det siger chefkonsulent Rikke Nissen fra Arbejdsskadestyrelsen, som er den myndighed, der træffer beslutning om, hvem der skal have erstatning:

»Vi har haft en periode, hvor vi har modtaget flere anmeldelser af skader end tidligere. En del af disse anmeldelser kan skyldes et efterslæb af gamle skader, fordi der ikke var nogen psykiske diagnoser på fortegnelsen over erhvervssygdomme før 2005. Fra 2009 er antallet af anmeldelser begyndt at falde.« 

Antallet af personer, der får erstatning inden for diagnosegruppen psykiske sygdomme, udgør cirka syv procent af den gruppe, der modtager erstatning. Men erstatninger vedrørende diagnosegruppen psykiske sygdomme udgør omkring18 pct. af de samlede udbetalte erstatninger – nemlig 146 mio. kr., idet psykiske sygdomme typisk udløser relativt store erstatninger.

Især én psykisk diagnose fylder, nemlig posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Det er en sygdom, der kan ramme personer, der har været udsat for meget voldsomme oplevelser. Tre ud af fire med en psykisk diagnose får erstatning for netop PTSD.