Mangel på udlændinge vil koste danske job

Danmarks største virksomheder forventer, at mangel på kvalificeret arbejdskraft bliver et kraftigt stigende problem. Det vil koste danske job, viser ny rundspørge.

Den 32-årige indiske forsker, Ramchandra Tiruvalam, fra Haldor Topsøe er et eksempel på en af de eftersprugte udlændinge, der kan bidrage til væksten i Danmark. Men han mener, at det er svært at lære danskerne godt at kende. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

Mangel på kvalificeret arbejdskraft vil sende massevis af job til udlandet og hæmme væksten herhjemme de kommende år. I en ny rundspørge til 38 HR-direktører i landets største virksomheder svarer hver tredje, at man i fremtiden vil overveje at placere flere danske aktiviteter i udlandet på grund af mangel på kvalificerede medarbejdere.

Rundspørgen er foretaget af Berlingske Research i kølvandet på det seneste års – og ikke mindst de seneste måneders – heftige debat om udfordringerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland.

Hele 29 HR-direktører vurderer, at mangel på kvalificeret arbejdskraft »i høj grad« eller »i nogen grad« vil blive et stigende økonomisk problem for Danmark uden mere udenlandsk arbejdskraft.

En af de virksomheder, der efterlyser flere kvalificerede udlændinge, er smykke-koncernen Pandora, hvor HR-direktør Claus Rasmussen venter stigende udfordringer med at skaffe alle de nødvendige kompetencer i Danmark. »Det kan betyde, at en større andel af jobvæksten – også på specialistområder – kommer til at ske i udlandet,« siger Claus Rasmussen.

Omtrent samme melding kommer fra HR-direktør i Haldor Topsøe, Peter Hansen, der blandt andet fortæller om problemer med at skaffe tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft inden for raffinaderiområdet og olieindustrien.

Selv om de fleste store virksomheders HR-chefer efterlyser mere arbejdskraft fra udlandet, har mange svært ved at pege på, hvad man kan gøre politisk for at tiltrække flere kvalificerede udlændinge. Til gengæld har erhvervsorganisationen Dansk Industri blandt andet efterlyst en nedsættelse af indkomstgrænsen for at få arbejdstilladelse for borgere uden for EU fra 375.000 kroner til 325.000 kroner. Derudover foreslår organisationen, at den såkaldte positivliste, der i dag giver mange højtuddannede adgang til det danske arbejdsmarked, udvides.

I regeringen henviser beskæftigelses-minister Henrik Dam Kristensen (S) i et skriftligt svar til, at et bredt flertal i Folketinget før sommerferien blev enige om en lovpakke om international rekruttering. Den betyder, at flere udenlandske specialister kan komme til landet under attraktive skattevilkår på en såkaldt forskerskatteordning.