Mangel på metalarbejdere kan true dansk produktion

I 2020 vil danske virksomheder mangle 20.000 faglærte jern- og metalarbejdere, anslår ny analyse. Det vil gå ud over den danske produktion, vurderes det.

Foto: Henning Bagger

Danske virksomheder risikerer inden 2020 at mangle et stort antal jern- og metalmedarbejdere. Det viser af en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) ifølge Politiken.

Holder AEs analyse stik, vil der i 2020 mangle omkring 20.000 faguddannede inden for jern og metal.

»Det vil være noget rigtig skidt. Det vil hæmme væksten og vores innovationsevne og kan føre til, at virksomheder flytter hele eller dele af deres produktion til udlandet,« siger AEs direktør, Lars Andersen, til Politiken.

Udflytning af arbejdspladser og produktion kan ifølge kommunikationsdirektør Kim Nøhr Skibsted fra Grundfos blive den eneste løsning, hvis der mangler danskere med de rette kompetencer:

»Kan vi ikke få de bedste og de mest kompetente medarbejdere, vil vi få problemer med produktionen, og så kan vi blive nødt til at flytte produktionen et andet sted hen,« siger han.

Det kan også betyde, at de større udviklingsopgaver ryger til udlandet, da produktion går hånd i hånd med forskning og udvikling, hvorfor Grundfos kan blive tvunget til at flytte andre dele af virksomheden til udlandet, siger Kim Nøhr Skibsted.

Ifølge analysen fra AE opstår den store mangel på arbejdskraft, fordi knap 4.500 faglærte inden for jern og metal vil forlade arbejdsmarkedet hvert år frem mod 2020.

En afvandring, der slet ikke opvejes af de nye årgange, hvor der ifølge AEs analyse i det indeværende årti vil komme 2.400 nye faglærte jern- og metalarbejdere til årligt.

En del af forklaring er ifølge Dansk Metal, at de erhvervsfaglige uddannelser i de senere år har haft yderst svært ved at konkurrere med gymnasierne om de unges gunst. Og det selv om de seneste ledighedstal for medlemmer i Dansk Metal fortæller en ganske positiv historie. Hvor ledigheden, da krisen var på toppen, nåede op på 10,7 procent, er ledigheden i dag faldet til fem procent. Og på enkelte områder er der allerede ved at opstå flaskehalse, hvor virksomhederne har problemer med at tiltrække tilstrækkeligt med medarbejdere, skriver Politiken.

Politikerne har en del af ansvaret, mener Kim Nøhr Skibsted fra Grundfos.

»Fra politisk side har man ikke rigtig haft fokus på erhvervsuddannelserne,« siger han til Politiken.