Man får, hvad man beder om

Det nytter ikke at gøre, som man plejer, hvis man gerne vil tiltrække andre ansøgere end ”de sædvanlige”.

Hvis man vil tiltrække en ny slags ansøger til jobbet, må man prøve med nye metoder.
Læs mere
Fold sammen

I sidste uges dilemma, der har været til afstemning på business.dk, havde regnskabschefen i et biludlejningsfirma svært ved at leve op til firmaets værdi om mangfoldighed i rekrutteringen af nye medarbejdere. Direktørens ønske om at afspejle befolkningssammensætningen med hensyn til etnicitet er svært at leve op til, når de ansøgninger, regnskabschefen modtager, kommer fra mennesker, der til forveksling ligner de medarbejdere, som i forvejen er ansat.

»Hvis man vælger at have en værdi om at være en mangfoldig arbejdsplads, skal der være en god grund til det, ellers er det et tomt ideal. I biludlejningsfirmaet kan en mere blandet etnicitet være et konkurrenceparameter for at nå en ny kundegruppe«, siger ledelsesrådgiver Flemming Andersen, Lederne.

Han understreger, at hvis det skal lykkes at gøre firmaet mere mangfoldigt, skal det give mening rent forretningsmæssigt. De nye medarbejdere skal udfylde en funktion og ikke blot været numre i en statistik.

På samme måde som man går analytisk og nysgerrigt til værks, når man vil fange en ny kundegruppes opmærksomhed, skal biludlejningsfirmaet overveje, om de véd nok om den målgruppe, de gerne vil nå med deres jobopslag.

»Det nytter ikke at kommunikere på samme måde, som man plejer. Man kan selvfølgelig begynde med at skrive i jobopslaget, at sprogkundskaber og kendskab til andre kulturer end den danskeer en fordel, men det er sandsynligvis ikke nok til at have stor effekt«, siger Flemming Andersen.

Ledelsesrådgiveren anbefaler derfor, at firmaet henter hjælp udefra til at få skrevet et jobopslag, der fanger de ønskede kandidater. For det kan være vanskeligt for en virksomhed at finde en anden ”stemme”, end den man sædvanligvis bruger i sin kommunikation internt og eksternt.

»Det bedste er at høre det direkte fra målgruppen. Derfor synes jeg, det vil være en god idé at få hjælp fra målgruppen til at svare på spørgsmål om, hvordan, hvor og med hvilke budskaber,man rammerrigtigt«, siger Flemming Andersen, der anbefaler løsning nummer tre, men også er overbevist om, at løsning nummer ét kan give en effekt på længere sigt.