Mail og SMS kører på højtryk i chefens ferie

Lige over halvdelen af de danske ledere tjekker mails og arbejder i ferierne. Og andelen er stigende. Det er en simpel konsekvens af, at de elektroniske muligheder er der. Men det giver også nogle solide udfordringer.

Foto: Bax Lindhardt.
Læs mere
Fold sammen

Der er lige et par mails, der skal tjekkes, og et par SMSer, som skal sendes. Derefter går turen tilbage til stranden under solparasollen eller ud i skoven med familien.

Sommerferien står for døren for danskerne, men for mange chefer er det en ferie i arbejdets tegn. Lederne melder sig aldrig helt ud og holder fri. Tværtimod sover de nærmest med en smartphone under hovedpuden klar til hele tiden at se, om der er nogle vigtige beskeder, som lige skal klares.

Niels Henriksen, Rådgivningschef

»Stigningen i andelen af ledere, som arbejder i ferien, er udtryk for, at teknologien er tilgængelig, men også for, at flere og flere er bange for at gå glip af noget. Nogle har svært ved at holde ferie, hvis de ikke lige tjekker mail.«


Det viser en undersøgelse, som organisationen Lederne har lavet blandt 2.014 ledere. Heri svarer 53 pct., at de løser arbejdsopgaver i sommerferien. Det er en lille stigning i forhold til både 2014 og 2015. Den opgave, som fylder mest, er besvarelse af arbejdsrelaterede mails. Lige over en femtedel af lederne besvarer mails hver dag i ferien, mens 17 pct. dagligt har gang i SMSer.

Både Lederne, DJØF og Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, er enige om, at det er en udvikling, som er kommet for at blive. Ganske enkelt, fordi de teknologiske muligheder er der. Men det har konsekvenser.

»Stigningen i andelen af ledere, som arbejder i ferien, er udtryk for, at teknologien er tilgængelig, men også for, at flere og flere er bange for at gå glip af noget. Nogle har svært ved at holde ferie, hvis de ikke lige tjekker mail. Det viser, at du er vigtig, hvis man siger, at du kan bare tage fat i mig. Det er ubehageligt, hvis man opdager, at det ikke nødvendigt,« siger rådgivningschef Niels Henriksen fra Lederne.

»Men det indeholder nogle paradokser. På den ene side kan det at tjekke mails skabe lidt ro. Det at være væk fra jobbet i tre uger eller fire uger, kan være lang tid. Omvendt får man ikke den nødvendige restitution. Det er derfor, man har ferie. Virksomhederne har brug for friske ledere hele året,« siger Niels Henriksen, der fremhæver, at det oftest er ledernes eget valg at arbejde i ferien.

»Det allervigtigste er, at man har nogle klare aftaler med arbejdspladsen og familien. Hvis det gentager sig år efter år med arbejde i ferien, skal man måske holde nogle kortere ferier. I værste tilfælde, hvis man ikke kan overskue at holde seks ugers ferie på et år, skal man måske forhandle sig frem til mindre ferie mod til gengæld at få mere i løn,« siger Niels Henriksen.

I undersøgelsen fra Lederne kan man læse, at toplederne er dem, som arbejder mest, når de er på ferie. Næsten fire ud af fem topledere arbejder i ferien. Det er ikke så overraskende. Undersøgelsen viser ligeledes, at der er 37 pct. af lederne, som to til tre gange om ugen, besvarer arbejdsrelaterede mails.

Når det gælder lidt tungere arbejdsopgaver som at læse notater, rapporter og lignende, er det 26 pct. af lederne, der gør det en gang om ugen i ferierne. En femtedel af lederne gør det to til tre gange om ugen.

Chefkonsulent Lina Matz fra DJØF påpeger, at de teknologiske muligheder simpelt hen har gjort, at vi arbejder mere og mere.

»Desuden viser det stort engagement, men derved ikke sagt, at det er en god idé. Man må se i øjnene, at det for nogen kan være bedst med arbejde i ferien. Der er lige det perspektiv i det, at man som leder er rollemodel. Det vil sige, at når du gør det, sender du et signal om, at du forventer, at andre også gør det,« siger Lina Matz, der understreger, at der ikke er nogen regler på området.

»Der er arbejdspladser, hvor der er en kultur med, at man nærmest arbejder i døgndrift. Andre kulturer, hvor der er aftalte spilleregler om, at man ikke sender mails eller forventer, at de bliver besvaret i ferien. Problemet er, at mennesker har meget forskellige grænser. Det kan godt stresse en hel organisation, hvis lederne arbejder i ferien,« siger Lina Matz.

Hun påpeger, at når lederne lige skal holde øje med arbejdspladsen i ferien, kan det også være udtryk for, at der er noget, som lederne ikke gør godt nok. Hvis man er så uundværlig, at man skal arbejde, når man er sydpå sammen med familien, gør det virksomheden meget sårbar.

»Hvis man pludselig falder ned med en flyver, hvad gør virksomheden så,« spørger Lina Matz.

Formanden for Ansattes Råd i Ingeniørforeningen, Juliane Marie Neiiendam, er helt enig i, at omfanget af arbejde i ferien er stigende. Når der bliver bedre elektroniske muligheder, bliver der også arbejde mere i ferierne, mener Juliane Marie Neiiendam.

Men hun sender også et klart budskab til de ledere, der ikke kan lade smartphonen eller den bærbare ligge i ferien.

»Det kan naturligvis være nødvendigt at træde til i ferien, hvis det drejer sig om en vital hasteopgave. Men det er dog vigtigt at understrege, at ferie ikke er opfundet for sjov, og at det er i både medarbejdernes og virksomhedernes interesse, at lederne også tager et reelt pusterum. Det kan jo hurtigt gribe om sig, så også mindre vigtige opgaver bliver varetaget i ferien, og så er der jo tale om et skråplan,« siger Juliane Marie Neiiendam.

Hun opfordrer lederne til at arbejde på, at virksomhederne får lavet en politik på området, så henvendelser i ferien minimeres mest muligt.