Magtkampe kan undgås

Magtkampe i en ledergruppe kan være ekstremt skadelige. Men magtkampe kan undgås, hvis virksomhederne i rekrutteringsfasen og sammensætningen af ledergruppen kigger ledernes personlighed og sociale kompetencer efter i sømmene.

Tovtrækkeri og magtkampe mellem ledere kan i mange tilfælde undgås, hvis man er mere opmærksom i rekrutteringsfasen, ifølge Vibeke Skytte, rådgivningschef i Lederne. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

For nogen tid siden talte jeg med en leder, som overvejede, om han skulle droppe sit lederjob. Det var ikke, fordi han ikke kunne lide lederjobbet og de spændende udfordringer, der følger med, men udelukkende fordi der var så mange magtkampe internt i organisationen, at han ganske enkelt ikke orkede at bruge mere energi på det.

Et par dage efter samtalen med lederen stødte jeg igen på emnet magtkampe. I en klumme med overskriften ”Ledelse på spidsen” i Berlingske Business spurgte direktør Tune Hein fra Hein Degn & Partnere ”Hvorfor spilde tiden på magtkampe?”. Han kom bl.a. ind på, hvilket tab af værdi det er for virksomheden og ikke mindst kunderne, når der kæmpes internt mellem individer, afdelinger eller funktioner. Han påpegede yderligere, at alt for mange ressourcer bruges på at dække sig ind, tale med støtter og cleare tingene af, så man er sikker på, at møder ender med et tilfredsstillende resultat.

Samarbejdsproblemer efter fusion

Og det var lige præcis de faktorer, der frustrerede den føromtalte leder. Hans virksomhed havde for snart et år siden fusioneret med en anden virksomhed, og det betød, at der var kommet nye ledere på nye områder. Disse ledere var fagligt ikke lige så dygtige som de ledere, der var fratrådt i forbindelse med fusionen. Dette var som sådan ikke et problem, for de klarede det faktisk rigtig godt. Det reelle problem var samarbejdet. Et par af de nye ledere havde stort set kun fokus på egen succes og gjorde alt for at opnå og synliggøre resultater i eget område på bekostning af alt og alle – herunder samarbejdet og gode relationer på tværs af virksomheden. Og det betød netop, at der ofte skulle bruges masser af tid for at få handlet aftaler af, inden de officielle møder blev holdt.

Ved hjælp af disse mange små uofficielle møder lykkedes det i mange tilfælde at nå til enighed, men ind i mellem opstod der alligevel konflikter. Hvis de nye ledere ikke havde oplevelsen af, at en sag faldt ud til deres fordel, holdt de sig ikke tilbage for at bringe problemstillingerne videre til et højere ledelsesniveau for at få beslutningen igennem der. En rigtig uhensigtsmæssig løsning for virksomheden, da mellemlederne nu reelt set var helt uden beslutningskompetence og indflydelse på ganske almindelige driftsopgaver, og endnu flere ressourcer blev brugt på at diskutere denne situation.

Tænk på personlighed

For virksomheder er det selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, at der foregår interne magtkampe, og det skal løses, hvis der skal skabes resultater. Den lette løsning for en impliceret part vil altid være at kaste håndklædet i ringen og kigge sig omkring efter et nyt lederjob. Men det er for mig at se ikke den rigtige løsning og en uholdbar løsning. Man kan ikke altid stille dilemmaet op som sort/hvidt, og spørgsmålet er også, om førnævnte leder er ”en bedre leder” end de ledere i gruppen, som kun har fokus på eget team – hvem har ret og hvem har uret?

Interne magtkampe vil nok altid findes, og disse udfordringer kan løses, men måske skulle man et øjeblik se bort fra selve konflikten og rette blikket mod de involverede parter.

Hvis virksomheder f.eks. i rekrutteringsprocessen har øget fokus på ledernes kvalifikationer og kompetencer, og her ikke kun tænker på den faglige del, men også i høj grad retter blikket mod lederens personlighed og dermed også evnen til at demonstrere sociale kompetencer, som f.eks. samarbejdsevne og selvindsigt, så ville ledergruppen måske have et bedre grundlag for at arbejde sammen med fælles værdier.

Selvindsigt en vigtig kompetence

En væsentlig ledelseskompetence er at have den fornødne selvindsigt. Selvindsigt handler ganske enkelt om at kende sig selv og vide, hvordan man fungerer og trives i forskellige sammenhænge, og hvordan man virker og påvirker andre mennesker ved sin adfærd.

At have social kompetence handler om evnen til at kunne involvere sig med andre mennesker, og hvordan man forstår og opfatter dem. Og hvis man skal være leder – og en del af et velfungerende team – så er det afgørende, at den sociale kompetence er til stede. Social kompetence er også afgørende for at skabe relationer og netværk, og gode relationer til andre er et must for at skabe værdi for virksomheden. Sociale kompetencer fjerner ikke interne magtkampe, men gode sociale kompetencer kan være med til at skabe bedre dialog og mere konstruktive debatter.

Åbenhed og ærlighed

Det, der kendetegner en leder med en god selvindsigt og gode sociale kompetencer, er evnerne til at handle åbent og ærligt og udvise respekt for andre. Det er endvidere vigtigt at have en god dømmekraft, at skabe tillid og fremme samarbejde på tværs af virksomheden. Lederen skal have visioner og mål – også gerne på egne vegne – men det må aldrig overskygge fælleskabet og virksomhedens interesser og dermed skabe unødvendige magtkampe.

Lederen er rollemodel, der sætter standarden på arbejdspladsen, og er selvindsigten og de sociale kompetencer ikke til stede, så er udgangspunktet for et godt lederskab ikke til stede. At ledere handler, som de gør, kan der altid være mange årsager til – selvindsigt og sociale kompetencer eller ej. Men som et minimum bør enhver, der takker ja til et lederjob, være bevidst om egne styrker og svagheder samt have for øje, at er der en kompetence, der trænger til et serviceeftersyn, skal den styrkes. Og nok så vigtigt: Også sociale kompetencer kan trænes.