Mål motiverer medarbejderne

Den tyske industrikoncern Siemens benytter sig af performancemålinger for at motivere medarbejdere til hele tiden at udvikle sig og skabe bedre resultater.

HR-medarbejder Emil Jacobsen fra Siemens benytter resultatmålinger på alle ansatte både i Danmark og globalt. Foto: Sophia Juliane Lydolph Fold sammen
Læs mere

Fire mål, løbende dialog og evaluering. Det er nogle af de metoder, der tages i brug hos den tyske industrikoncern Siemens, når man skal sikre medarbejdernes kontinuerlige udvikling.

For at sikre det er det nødvendigt at vurdere medarbejderne og opstille nogle handlingsorienterede mål, de skal arbejde for at opnå. Det skaber motivation, mener man hos Siemens, der producerer alt fra vindmøller til køleskabe.

Det er et globalt program, der vedligeholdes i München og evaluerer i omegnen af 200.000 medarbejdere på verdensplan.

Det er med til at skabe gennemsigtighed og gøre virksomheden strømlinet, og på den måde sikrer man den bedste udvikling af medarbejderen og virksomheden, mener Siemens’ danske talent management- specialist, Emil Jakobsen. Han er ansvarlig for, at medarbejderne i Danmark kommer igennem deres performance management proces (PMP).

»I Danmark bliver medarbejderene evalueret, og vi sætter mål og evaluerer kontinuerligt i samarbejde med den enkelte medarbejder,« siger han om evalueringen, hvor den enkelte medarbejder også har mulighed for at komme med input til egen udvikling.

Programmet blev startet som en global proces for fem år siden, hvor den også blev rullet ud i Danmark. Der opstilles fire konkrete mål for hver medarbejder, som de skal arbejde målrettet for at opnå.

I praksis diskuterer ledergrupperne de ansattes resultater: Hvad de skal blive bedre til, og hvad der er gået godt.

»Der foregår en udviklings- og feedbackdialog i ledergruppen. Lederne er enige om, at den diskussion, vi har med medarbejderne, er værdiskabende, og det skaber konkurrence imellem dem og gør dem stolte,« siger Emil Jakobsen.

Der bliver opstillet forskellige personlige mål, afhængig af hvilken afdeling man sidder i, så målsætningerne kan afspejles i den overordnede strategi, og ifølge Emil Jakobsen er det også en god motivation for medarbejderne, når de ved, at de bliver diskuteret og evalueret.

»Der er altid et uudnyttet potentiale, vi kan arbejde med,« siger Emil Jakobsen.

Han forklarer også, at koncernen arbejder med at forenkle processen, så den bliver lettere at arbejde med, og målopfyldelsen bliver mere gennemsigtig.

»Det gør vi for at være konkurrencedygtige,« siger han.