Lykkelige mennesker får succes

Succesfulde mennesker bliver ikke nødvendigvis lykkelige.

»En tredje genvej til lykke og succes er dejlig enkel: Gør mere af det, du kan lide, og gør mindre af det, du ikke kan lide« Fold sammen
Læs mere

I dag vil jeg beskrive tre genveje til lykke og succes.

For det første har jeg i langt det meste af mit arbejdsliv troet på, at hvis jeg blot knoklede og fik succes, så ville jeg blive lykkelig. På mange måder var mit lykkeparadigme følgende:

Resultater => Relationer => Mening => Lykke

 

I tidens løb har flere personer konfronteret mig med, at denne lineære (og ekstroverte) mentale model var forsimplet – så jeg tilføjede et feedback loop fra Lykke til Resultater. For mange af de mennesker, jeg talte med, var det dog ikke nok. Og gradvist gryede det for mig, at min grundforudsætning var forkert. Jeg troede på, at succesfulde mennesker blev lykkelige. Men nu ved jeg, at det er omvendt, nemlig at lykkelige mennesker bliver succesfulde! Det har ført til et nyt cirkulært lykkeparadigme:

Hvis du vil se videnskabelig dokumentation for, at lykke fører til succes, kan jeg henvise til Shawn Achor, som i 12 år har forsket i denne årsagssammenhæng ved Harvard University.

I øvrigt har jeg observeret, at mænd ofte kigger på verden gennem en lineær kausal linse, hvorimod kvinder kigger på livet gennem en cirkulær holistisk linse. Begge dele er forsimplede, og ingen af linserne giver det fulde billede. Hvis du derimod er i stand til at kombinere disse to mentale modeller – igen en både/og løsning – så har du fundet et robust ståsted i livet.

En anden genvej til lykke og succes går gennem følgende brøk:

                                                              Oplevelse     
                                                             Forventning

Værdien af din brøk skal gerne være højere end 1. Hvis du har høje forventninger til en given aktivitet, så skal oplevelsen være enormt god for at overstige din forventning. Hvis din forventning derimod er lavere, så skal oplevelsen ikke være lige så spændende for at give dig en følelse af lykke og succes. Jeg anbefaler, at du sætter forventninger, der er både ambitiøse og lige netop opnåelige. Mit ideal er selvfølgelig at sætte høje mål og så nå dem!

En tredje genvej til lykke og succes er dejlig enkel: Gør mere af det, du kan lide, og gør mindre af det, du ikke kan lide. Marcus Buckingham fra Gallup har videnskabeligt påvist denne sammenhæng. Udfordringen er at træffe dine valg uafhængigt af andre. De fleste af os ligger under for en form for pligtfølelse, som hele tiden tilskynder os til at gøre som flertallet. Så længe du følger traditionelle succeskriterier, så vil du nå et traditionelt resultat. Du vil have levet dit liv i henhold til andres forventninger uden at have realiseret din drøm. Men når først du får brudt denne afhængighed, vil du opleve en frydefuld verden, hvor du selv bestemmer.

I sidste ende bliver det et spørgsmål om, hvordan du personligt definerer lykke og succes. Er det for dig objektive og målbare størrelser defineret af andre? Eller oplever du lykke og succes som en følelse og en tilstand? Den første eksterne dimension indeholder en målestok, som er latent stressende. Der vil altid være nogle, som har mere, og som har opnået mere. Den anden interne dimension kræver stort personligt mod, da den hviler på dit eget værdisæt, som i nogle tilfælde kan være i konflikt med dine omgivelser. Modet til at bryde med konformiteten er det, der i sidste instans gør dig mest lykkelig og giver dig størst succes. Dette gennembrud skaber værdi både for dig og for dine omgivelser.

Jeg skal ikke gøre mig til dommer over dit valg. Det er dit liv, din lykke og din succes. Jeg vil derimod gerne hjælpe dig med at skabe en meningsfuld ambition at navigere efter. I mit arbejde med topledere lykkes det altid at finde frem til en forklarende faktor, som skaber lykke og succes i deres liv. Med andre ord finder vi sammen en bærende idé eller et styrende princip, som har forklaringsværdi, og som er udslagsgivende for deres oplevelse af deres liv. Det er ofte noget, der er lettere i bagklogskabens klare lys, men hvad nu, hvis du allerede tidligt i livet kan etablere denne milepæl i horisonten? Det vil give dig en løftestang, som du kan bruge til at nå et ambitiøst mål, som er værd at stræbe efter.

I din rejse frem mod din livsambition er det væsentligt at bibeholde dit gode humør og dit mentale overskud. Husk, at succesfulde mennesker bliver ikke nødvendigvis lykkelige. Lykkelige mennesker bliver derimod oftest succesfulde.

Go’ søndag!