Lønhop til ledere uden uddannelse

For at stige i løn som leder handler det ikke nødvendigvis om at have en fin titel eller et eksamensbevis fra en højere læreanstalt.

Nye tal fra Ledernes Hovedorganisations lønstatistik viser nemlig, at årets løn-højdespringere er ledere uden uddannelse.

Privatansatte ledere uden en erhvervs- eller videregående uddannelse er fra 2006 til i år steget med hele 8,7 procent. Til sammenligning er lønoverførslen til ledere med en lang videregående uddannelse vokset med 2,9 procent, og ledere med en mellemlang videregående uddannelse er steget 2,6 procent.

Professor Flemming Poulfelt, Copenhagen Business School, mener, at en af forklaringerne skal findes i, at gruppen af ledere uden uddannelse har et lønefterslæb, som nu er ved at blive hentet ind. En anden årsag er, at der på arbejdsmarkedet er blevet brug for ledere med erfaring og faglig ekspertise frem for nødvendigvis en uddannelse.

- Det er ikke længere bare uddannelsen, men også hvad man kan, der styrer lønnen, fastslår Flemming Poulfelt i det nye nummer af magasinet Lederne, der udgives af Ledernes Hovedorganisation.