Lønhop til hjemmehjælpere i Helsingør

Hjemmehjælperne i Helsingør kan se frem til en årlig lønstigning på 7.000 kroner plus pension, skriver Helsingør Dagblad. Det er resultatet af et forlig mellem hjemmehjælpernes forbund FOA og Helsingør Kommune, som blev indgået onsdag eftermiddag.

- Det endte med et fornuftigt kompromis, siger fælledstillidskvinde Trine Jacobsen, FOA, efter at Helsingør Kommune og forbundet FOA i går begge underskrev den aftale, der fordeler en sum penge, der er afsat i plejepersonalets overenskomst.

Aftalen betyder, at alle fastansatte, der er omfattet af FOAs overenskomst i kommunens hjemmepleje, stiger med et årligt beløb på 7000 kroner, udbetalt som en stigning i månedslønnen. Da lønstigningen er pensionsgivende, ender den årlige løn med at være 8000 kroner højere end tidligere.

Man skal have været fastansat i hjemmeplejen i et år for at kunne få tillægget, der dermed må betegnes som et reelt fastholdelsestillæg. Vikarer og løstansattes løn stiger ikke.

Set fra fællestillidskvindens side er der tre forhold, som gør, at den nye aftale er god.

- For det første er tillægget pensionsgivende. For det andet er det fremadrettet, det vil sige, at det ikke kun er et tillæg, de ansatte får i år. Og for det tredje fremgår det af aftalen, at der skal forhandles videre, sådan at tillægget næste år stiger, hvis man har været ansat i tre år og fem år, oplyser Trine Jacobsen.

For et par måneder siden var der meget uro blandt de ansatte i både hjemmeplejen og på de kommunale plejehjem. Rigtig mange steder i landet blev arbejdet nedlagt, også i Helsingør, hvor plejepersonalet flere gange gik i demonstration på Stengade med bannere og slogans som »Nu siger vi Stop. Lønnen den skal Op«.

Derfor vakte det også opsigt, da fællestillidskvinde Trine Jacobsen på FOAs vegne skarpt sagde nej tak til et tilbud fra Helsingør Kommune om en bonus i 2007 på to gange 4.000 kroner til alle medarbejderne i hjemmeplejen.

Det lød jo lige som noget af dét, de strejkende havde nedlagt arbejdet for. FOA i Helsingør havde imidlertid allerede i foråret sagt nej til éngangsbeløb, der kun varmer i pungen et kort øjeblik.

Helsingør Kommune havde med tilbuddet om en bonus på to gange 4000 kroner lagt forhandlinger, som normalt holdes bag lukkede døre, ud i det offentlige rum - fordi bonussen skulle betales via den sum penge, der er sat hen til de almindelige årlige forhandlinger om plejepersonalets løn- og arbejdsvilkår, også kaldet udmøntningsgarantien.

- Helsingør Kommune kan ikke bestemme over udmøntningsgarantien. Den skal forhandles og godkendes af FOA. Og vi ønsker pengene udbetalt som løntrin eller regulære lønforhøjelser, som de ansatte kan tage med i fremtiden, og som der skal beregnes pension af, forklarede Trine Jacobsen i begyndelsen af juli i Helsingør Dagblad.

Det absolutte nej til en éngangsbonus var allerede opstået i foråret på et stormøde med de ansatte, fortæller Trine Jacobsen nu.

- På stormødet blev der lagt nogle retningslinjer for forhandlingerne, og der blev sagt nej til engangbeløb. Det fastholdelsestillæg, som nu er aftalt, mister man kun, hvis man søger arbejde udenfor hjemmeplejen, forklarer hun.

Som det ser ud nu, skal der forhandles videre, og hvis det går som aftalt, kan en ansat, der har været fast i hjemmeplejen i tre år, se frem til yderligere tillæg på 2000 kroner årligt. En ansat, der har været fast i fem år, får endnu 2000 kroner oven i med et endeligt pensionsgivende fastholdelsestillæg på 11.000 kroner årligt som slutresultat.

Forhandlingerne mellem FOA og Helsingør Kommune er nu slut. Næste skridt bliver de almindelige overenskomstforhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter til foråret. Der har på forhånd været mange henvisninger til, og der er utvivlsomt mange forhåbninger knyttet til den kommende overenskomst.

Kilde: Helsingør Dagblad