Løn - det er ikke noget man taler om på jobbet. Eller hvad?

Hvad får du i løn? For mange et prekært spørgsmål, men blandt unge er der større vilje til at tale om løn end blandt de ældre generationer. Det viser en medlemsundersøgelse fra Ingeniørforeningen IDA.

Foto fra Iris. Fold sammen
Læs mere

Løn er en privat sag. Sådan tænker mange medlemmer af Ingeniørforeningen. I en spørgeundersøgelse, som IDA har foretaget blandt sine medlemmer, siger tre ud af fire, at de ikke taler om løn med kollegerne på deres arbejdsplads. Men dykker man ned i tallene viser det sig, at der er stor forskel generationerne i mellem.

Blandt de unge er der større parathed til at fortælle, hvad der står på lønsedlen, end blandt de ældre. Og tallene viser, at jo yngre man er, jo mere åben er man. Blandt de yngste i undersøgelsen, unge under 31 år, er der 35 pct., som taler med kollegerne om, hvad de får i løn. I den anden ende af skalaen - ældre, der er 71 år og ældre, er der kun fem pct., som taler om løn med kollegerne, viser undersøgelsen.

Ifølge IDA er det vigtigt med åbenhed om lønforhold på arbejdspladsen, hvis man skal have udlignet den uforklarlige lønforskel, der er mellem mænd og kvinder. Som Berlingske skriver i dag, viser den seneste lønstatistik fra IDA, at kvindelige ingeniører får 2.000 kr. mindre pr. måned end mænd. Det svarer til et løngab på 3,6 pct, når der er renset for målbare forskelle som anciennitet, uddannelse og arbejdstid.

Blandt medlemmer af Djøf og Lederne er lønforskellen endnu større mellem mænd og kvinder. Når tallene er renset for målbare forskelle, er får kvindelige medlemmer af Djøf 7 pct. mindre end mændene. Hos Lederne får kvinderne 7,6 pct. mindre i løn end mændene. Det svarer til 9.000 kr. om måneden.

»Åbenhed om løn er et af de bedste værktøjer til at komme problemer med ligeløn og diskrimination til livs. På alt for mange arbejdspladser er der en kultur, hvor enhver snak om løn er omgærdet af hemmelighedskræmmeri,« siger Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA.

En befolkningsundersøgelse, som IDA fik foretaget for et år siden, viser, at 40 pct. af danskerne holder kortene tæt til kroppen på arbejdspladsen, når det gælder lønforhold. 40 pct. svarede, at det ikke er almindeligt, velset eller ligefrem ikke er tilladt at tale om løn på deres arbejdsplads. Ifølge Juliane Marie Neiiendamer det derfor glædeligt, at de unge er mere åbne om lønsnak.

”Det fortæller mig, at vi går mod bedre tider på dette område. Vi skal gøre op med tabuet om, at løn er en dyb personlig hemmelighed, hvis vi vil sikre lige løn for lige arbejde,” siger hun.