LO frygter misbrug af GPS

Selv om LO anerkender, at GPS kan være et nyttigt værktøj, regner man med, at der vil komme flere sager om misbrug.

Foto: Søren Bidstrup. Næstformand i LO, Lizette Risgaard, forventer, at der kommer en række sager om misbrug af GPS-overvågning. Arkivfoto: Søren Bidstrup
Læs mere
Fold sammen

Når arbejdsgiverorganisationer melder om en stigende tendens til, at firmabiler udstyres med en GPS for at kunne tilrettelægge og følge med i det daglige arbejde, vil det betyde, at der i fremtiden vil bippe flere sager om misbrugen af teknologien ind i Arbejdsretten.

Sådan forudsiger LO, der sammen med Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har fælles retningslinjer på området for, hvad en virksomhed må og ikke må med en GPS.

»Med et stigende brug af GPS-overvågning giver det os stor formodning om, at der fremover vil komme et stigende antal sager om uretmæssig brug til at kontrollere medarbejdere. Ikke nødvendigvis altid fordi arbejdsgiverne gør det af ond vilje, men fordi de ikke er opmærksomme på, at der er en aftale mellem os og DA,« siger Lizette Risgaard, næstformand for LO.

Kontrollen skal være tydelig

Retningslinjerne for brug af GPS falder ind under en aftale om såkaldte kontrolforanstaltninger mellem LO og DA, der skal sikre, at overvågning eller kontrol af medarbejdere ikke må være krænkende over for en medarbejder.

En nylig dom fra Arbejdsretten faldt ud til LOs fordel, der repræsenterede en elektriker, der blev uretmæssigt overvåget af sin arbejdsgiver. Overvågningen førte til, at medarbejderen modtog en skriftlig advarsel, da han ikke på tilfredsstillende vis kunne gøre rede for sine tilstedeværelser på forskellige tidspunkter.

Lærdommen i den sag, som både arbejdsgivere og fagforeninger kunne tage med sig, var, at medarbejderen hverken i tide eller udtrykkeligt blev gjort opmærksom på, at GPSen ville blive brugt til at kontrollere ham.

Brugen af GPS skal varsles senest seks uger inden, den tages i brug.

Det skete ikke i det konkrete tilfælde, og LO kaldte i den forbindelse sagen for principiel.

»Det var en vigtig dom, fordi at vi nu har rettens ord for, at der skal varsles i tilpas tid, inden en virksomhed begynder at bruge GPSen, og i den forbindelse ikke bare benytter sig af overvågningen af hensyn til benzinøkonomiske betragtninger, men også til at kontrollere den enkelte medarbejder,« siger Lizette Risgaard.

Advokat og souschef for Tekniq, Charlotte Ketelsen, der har elektrikerens arbejdsgiver som medlem, var ikke enig i dommen, der ifølge arbejdsrettens ord også kun var »en mild overtrædelse«.

Hun ser ikke brugen af GPS over for medarbejdere som noget problem, så længe aftalen mellem LO og DA overholdes.

»Som lønmodtager har du en kontrakt, og det betyder, at der går penge den ene vej og arbejdskraft den anden. For at sikre at arbejdsgiveren får det, han betaler for, kan GPS bruges som et velegnet værktøj. Det kan ikke være i nogens interesse, at arbejdsgiveren ikke må vide, hvor medarbejderen befinder sig i arbejdstiden,« siger Charlotte Ketelsen, der understreger, at Tekniq er flittig til at rådgive medlemmer om retningslinjerne for brugen af GPS.