Lillian Mogensen: »Al klogskab skal med«

Minus. Det er utroligt usundt for en ledelseskultur i en virksomhed, hvis en topleder dyrker den lukkede stil og prøver at vise over for omverdenen, at vedkommende aldrig er i tvivl, mener koncerndirektør i ATP, Lilian Mogensen.

ATP Direktør - Lilian Mogensen.
Læs mere
Fold sammen

»Jeg går lige hjem og sover på det«. Sådan lyder en af nøglesætningerne for koncerndirektør i ATP Lilian Mogensen. Hun mener, at tvivl hos en topleder er en af de helt afgørende elementer for at få skabt mere engagerede medarbejdere.

Lilian Mogensen er chef for ATPs administrationsforretning. Den del af ATP, der hvert år står for udbetalingen af offentlige ydelser til danskerne for 210 mia. kr. Det drejer sig blandt andet om ATP livslang pension, folkepension og boligstøtte.

Hun mener, at det som direktør er farligt at tro, at man kan og ved det hele selv. Tvivl er et stærkt kort, men hun deler begrebet op

»Der er den sunde og den usunde tvivl. Sidstnævnte er den situation, hvor toplederen ikke har den nødvendige tro på egne evner og mangler selvværd. Er jeg dygtig nok til jobbet, spørger vedkommende måske sig selv. Det er dårligt, for på den måde bliver det meget svært at gå foran,« siger Lilian Mogensen.

»Den sunde tvivl handler om at tage andre medarbejdere med på råd. Det drejer sig om at kende sine egne begrænsninger. Det skal man som ledere være meget åben om, så det er tilladt at dele synspunkter og tvivl med hinanden. Jo flere facetter, man får med i beslutningerne, desto bedre bliver de,« siger Lilian Mogensen.

»Jeg plejer at bruge udtrykket, »at jeg sover lige på det«. Det er et udtryk for, at jeg skal tænke lidt mere over et givet problem. Men det er klart, at det skal bruges disciplineret, og man kan ikke være i tvivl hele tiden, for så bliver det svært at vise retning. Hvis ikke tvivlen bliver brugt rigtigt, skaber det usikkerhed,« siger Lilian Mogensen, der fremhæver, at tvivl ligeledes kan bruges som et godt redskab i en forhandling. Her kan den bruges til at få modparten frem på banen.

Vi løfter i flok

Hun påpeger, at det er utroligt usundt for en ledelseskultur i en virksomhed, hvis en topleder dyrker den lukkede stil og prøver at vise over for omverdenen, at vedkommende aldrig er i tvivl. Hvis man ikke vil anerkende, at der nogle gange er en tvivl, bliver det en svaghed som leder.

»Tvivl skal bruges til at vise, at vi løfter i flok. Det er bedst at få al klogskaben med om bord, fordi det højner folks engagement. Det er særligt i forhold til store beslutninger og forandringer. De valg, vi foretager nu, er de rigtige. Til gengæld er tvivl ikke noget, man skal bruge i hverdagen i små dagligdagsbeslutninger,« siger Lilian Mogensen.