Ledigheden dykket til 3,5 procent

Ledige danskere valfarter fortsat ind på arbejdsmarkedet i stor stil. I juni nåede ledigheden ned på 97.400 personer.

I juni blev 2000 nye personer inviteret inden for på det danske arbejdsmarked. De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den danske jobfest fortsætter, og at ledigheden nu er nede på 3,5 procent.

»Danmark forstærker sin dukserolle i EU som et af de lande med den absolut laveste ledighedsprocent. Det er en helt fantastisk udvikling, som understreger den fleksibilitet, der er på det danske arbejdsmarked, hvor vi får knyttet flere og flere til arbejdsmarkedet,« lyder det fra Jes Asmussen, cheføkonom i Handelsbanken.

Siden december 2003 er ledigheden næsten halveret, så der nu er 97.400 personer i ledighedskøen. Det har blandt andet betydet, at nyuddannede dimittender kommer hurtigere i job, og at flere tusinde kontanthjælpsmodtagere har fået en ny chance for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Usvækket behov
Jes Asmussen forudser, at efterspørgslen efter arbejdskraft vil fortsætte med at være på et højt niveau i de kommende måneder, også selv om de økonomiske konjunkturer udvikler sig svagere end antaget.

»Virksomhederne vil formentlig være meget tilbageholdende med at skille sig af med medarbejdere, som de har kæmpet for at få ansat. Vi tror derfor, at ledigheden på kort sigt kan falde yderligere,« siger Jes Asmussen. I Dansk Arbejdsgiverforening (DA) mener man også, at virksomhederne har et usvækket behov for at ansætte medarbejdere. Men DA kritiserer jobcentrene for ikke at leve op til deres opgave med at få de sidste arbejdsløse ud på jobmarkedet, når mere end en fjerdedel af dagpengemodtagerne ikke havde fået deres kontaktsamtaler til tiden i april måned.

»Det fortsatte ledighedsfald viser, at virksomhederne i Danmark stadig har brug for mange nye medarbejdere. Derfor er det helt afgørende, at jobcentrene holder en tæt og systematisk kontakt til de ledige og hele tiden har fokus på job og jobsøgning,« siger Jørgen Bang-Petersen, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening (DA).