Ledighed sender østarbejdere retur

På bare et år er antallet af østarbejdere i Danmark faldet med knap 4.000 personer. Frygten for at arbejdsgiverne vil fyre de »dyre« danske håndværkere og beholde de »billigere« østarbejdere, holder altså ikke stik.

Foto: Scanpix. Polske håndværkere i København under byggeboomet
Læs mere
Fold sammen
Danmark er ikke længere et slaraffenland af jobmuligheder for østeuropæiske byggearbejdere og håndværkere. Selvom de ofte arbejder til en lavere løn end deres danske kolleger, står mange polakker og baltere først i køen, når der fyres i byggeriet. På bare et år er antallet af østeuropæere med en aktiv arbejdstilladelse i Danmark faldet fra 12.784 til 8.814, viser tal fra Arbejdsmarkedstyrelsen. Faldet er sket på trods af, at det siden foråret 2008 er blevet langt nemmere for overenskomstdækkede virksomheder at få østarbejdere til landet.

»Faldet i arbejdstilladelser til arbejdere fra de nye EU-lande er langt større end den stigning, der har været i ledigheden. Da østeuropæerne fik mulighed for at tage arbejde i de gamle EU-lande var der ellers en del forudsigelser om, at arbejdsgiverne ville beholde den såkaldte »billige« udenlandske arbejdskraft og fyre de »dyre« danskere, når ledigheden igen begyndte at sige. Men vi kan glæde os over, at det bestemt ikke er det, der sker,« siger Erik Holck Hansen, kontorchef i Arbejdsmarkedstyrelsen.

Løs tilknytning
Tendensen er blevet bemærket i byggeriet, der beskæftiger flertallet af de østarbejdere, som er kommet til Danmark efter EUs udvidelse i 2004.

»Krisen kradser også for de udenlandske arbejdstagere, og flere af dem tager hjem. Det har aldrig været målet for os. Vi kræver bare, at de arbejder på samme løn- og ansættelsesvilkår som de danske håndværkere. Men det ville da være underligt, hvis et kraftigt fald i ledigheden ikke også påvirkede de arbejdere, der har en løsere tilknytning til det danske arbejdsmarked,« siger Gunde Odgaard, sekretariatsleder i Bygge-, Anlægs- og Træ-kartellet (BAT).

De seneste tal for antallet af østarbejdere er fra oktober, men Gunde Odgaard regner med, at tendensen med færre polakker og baltere på de danske byggepladser tager til i løbet af i år. Ledigheden i byggeriet forventes at stige til 17 procent frem mod slutningen af 2009, og det betyder sandsynligvis både, at mange østeuropæere vil blive fyret, men også at flere helt lader være med at tage til Danmark.

»Mange danske virksomheder ved godt, at det i krisetider handler om at holde på den kvalificerede kernearbejdskraft. Men det er ikke den eneste årsag til, at antallet af østeuropæere falder så hurtigt. Vi vurderer også, at antallet af udstationerede virksomheder er faldet i forhold til 2007,« siger Gunde Odgaard.

Det betyder med andre ord, at mange af de virksomheder, som udelukkende baserer sig på udenlandsk arbejdskraft, allerede har drejet nøglen om i den økonomiske krises første måneder.

Går lige op
Hos arbejdsgiverne i Dansk Byggeri ser adm. direktør Lars Storr-Hansen udviklingen som et tegn på, at det fleksible europæiske arbejdsmarked virker.

»Det understreger meget godt, det vi hele tiden har sagt. At vi har gavn af et åbent og fleksibelt europæisk arbejdsmarked, hvor tilgangen af østeuropæere kan hjælpe os i opgangstider. Selvom du sagtens kan finde eksempler, hvor en dansker er blevet fyret, og arbejdsgiveren har beholdt nogle østeuropæere, så bliver mange her kun i en begrænset periode, og når der er størst efterspørgsel,« siger Lars Storr-Hansen.

Dansk Byggeri forudser, at beskæftigelsen i branchen vil falde med 15.000 til næste år, med mindre politikkerne sætter gang i hurtige infrastrukturforbedringer og vedligeholdelse af offentlige bygninger. I så fald håber Lars Storr-Hansen, at det både vil være muligt at »redde« mange danskeres og østeuropæeres job i byggeriet. Han oplever langt fra, at arbejdsgiverne kun tænker i lønomkostninger, når der skal fyres.

»Det er også vores klare fornemmelse, at en hel del af de medarbejdere, som bliver afskediget inden for bygge -og anlægssektoren er østeuropæere. Det ville også være unaturligt andet. Ude på byggepladserne beholder man de bedste arbejdere, og det er langt hen ad vejen danskerne. Det kan godt være, at de er dyrere, men hvis kvaliteten af deres arbejde også er bedre, så går det lige op,« siger Lars Storr-Hansen.

Fordi virksomhederne i flere år har haft svært ved at skaffe arbejdskraft, oplever Dansk Byggeri, at de trækker den så længe som muligt, inden de skiller sig af med gode medarbejdere.