Ledige skal have mikrolån til firmaer

EU vil give mikrolån til arbejdsløse, så de kan starte deres egne små virksomheder.

Bankernes stramme udlånspolitik over for iværksættere får nu EU til at ville etablere en lånemulighed for ledige, som ønsker at etablere nye, små virksomheder. Det er EU-Kommissionen har i dag fremsat forsalg om at yde mikrokreditterne, som til at begynde med vil have et samlet budget lydende på 100 millioner euro.

- Finanskrisen har sat en stopper for kreditgivningen til personer, der ønsker at starte eller udvikle deres egen virksomhed. I den nuværende lavkonjunktur ønsker vi at give ledige en ny start ved at lette adgangen til kredit i forbindelse med etablering eller udvikling af nye virksomheder. Vi ønsker at hjælpe de små virksomheder med yderligere udvikling på trods af krisen, udtaler Vladimír Špidla, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold, i forbindelse med fremlæggelsen af forslaget.

Baggrunden for initiativet er, at europæerne samlet set vil miste 3,5 millioner arbejdspladser. Hjælper man de ledige til at blive iværksættere, vil det skabe arbejdspladser, lyder det i Kommissionens meddelelse ”Den fælles forpligtelse til at løfte beskæftigelsen”.

Vedtages den nye ordning, skal den rettes mod arbejdsløse eller lønmodtagere, som er i risikozonen for at miste deres job. Ud over at lånemulighederne skal lettes, skal iværksætterne in spe kunne drage fordel af støtteforanstaltninger som mentorordninger, uddannelse og coaching og hjælp til at lægge virksomhedsplaner. Mikrokreditterne vil bestå i lån på under 25.000 euro og er tiltænkt små virksomheder med mindre end 10 ansatte.

Cheføkonom i Cepos, Mads Lundby Hansen, er alt andet end begejstsret for Kommissionens udspil.

- Det er meget betænkeligt, at EU er ved at etablere en bank, som skal finansiere projekter for arbejdsløse, som ikke kan skaffe lån i banken. Når de ikke kan få lån andre steder, er det fordi de projekter er meget risikable, så det er meget sandsynligt, at mange af de projekter vil gå konkurs og ende med en regning til skatteborgerne, siger cheføkonomen.


Kommissionens forslag skal drøftes på et ministerrådsmøde og lånene ventes at blive tilgængelige i 2010.