Lederskab skal man gøre sig fortjent til

Et ægte lederskab engagerer, bevæger og begejstrer medarbejdere og omgivelser. Det indeholder en kerne af personlig autenticitet med alle de menneskelige facetter, det indebærer, samtidig med at lederen tilpasser sin ageren til omskiftelige omstændigheder og medarbejdernes behov, siger Gareth Jones, medforfatter til ny-klassikeren »Why should anyone be led by you?«

Professor Gareth Jones. Fold sammen
Læs mere
Foto: PR

Professor Gareth Jones mener, at man kan blive forfremmet til leder, men det er medarbejdere og andre omkring dig, der gør dig til leder og derfor er det vigtigt, at du er autentisk i din lederrolle.

Hvorfor nogen overhovedet skulle ønske at lade sig lede af dig, viste sig at være et tilsyneladende simpelt spørgsmål, der åbnede for en kompleks undersøgelse af det autentiske lederskabs DNA og dets fire karakteristika. Siden den prisbelønnede bog, som Gareth Jones skrev sammen med Robert Goffee, udkom i 2006, har den fået i tusindvis af læsere og ledere til at reflektere over, hvorfor nogle ledere kan inspirere medarbejdere til at præstere det ypperste, mens andre mislykkes.

Gareth Jones, der er professor ved IE Business School i Madrid og tilknyttet London Business School, har siden rejst kloden rundt med bogens budskaber, og den 7. december er han blandt hovedtalerne ved konferencen Ledelse der styrker 2017, som afholdes af IDA i Danmark.

Forud for besøget spurgte vi ham, om enhver leder stadig bør stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor skulle nogen lade sig lede af mig?

»Ja. En vigtig pointe er, at lederskab er afgørende forskelligt fra hierarki. Man kan blive forfremmet til leder, men det er medarbejdere og andre omkring dig, der gør dig til leder. Så du gør klogt i at vide, hvad de tænker og hvordan, de føler. Derfor skal du jævnligt stille dig selv dette temmelig svære spørgsmål.«

Hvad har ændret sig siden din bog udkom i 2006?

»Vigtigheden er kun vokset siden. Helt generelt er hierarkierne fladet ud, og magt baseret på hierarki er i tiltagende grad ineffektivt. Vi ser nye generationer af begavede unge mennesker, som alle organisationer bejler til, og de er altså ikke imponerede af prangende titler. De vil motiveres af et ægte menneske.« Er du blevet forfremmet til leder på dit arbejde, så få 5 gode råd til at lede dine tidligere kolleger.

Hvad så hvis lederen ikke kan imødekomme deres behov?

»Helt enkelt, godt lederskab løfter indsatsen, det er der rigelig med dokumentation for. Hvis lederen ikke er i stand til at skabe en forbindelse med sine medarbejdere vil motivationen dale, de dygtigste vil forsvinde og innovationen vil stagnere.«

Set med Gareth Jones’ øjne er det helt centralt i et vellykket lederskab, at ledere besidder og er i stand til at udtrykke en autentisk personlighed. De kan vise følelser, holde afstand når det er påkrævet og i det hele taget reagere i forhold til skiftende situationer uden at tabe sig selv af syne og blive en hul attitude og statist i et indholdsløst rollespil.

Hvorfor er det så afgørende, hvis man som leder alligevel skaber resultater?

»Lad mig begynde i den dystre ende. I Vesten har vi siden finanskrisen i 2008 og fremkomsten af populisme over en bred kam, set tilliden synke mod alle tiders lavpunkt. Graden af engagement på arbejdspladserne er deprimerende lavt, selv om der er hæderlige undtagelser særligt i Skandinavien. Folk ønsker, at deres ledere skal være ægte mennesker, som de kan fatte tillid til. Ægte mennesker har svagheder, de bløder, de græder, man kan identificere sig med dem. Hvis ikke, vil man ikke følge dem.«

Kan enhver leder lære at blive en autentisk leder?

»Organisationer, der tager lederudvikling seriøst, giver deres ledere tidlige og forskellige udfordringer og erfaringer, som de kan lære af. De skaber rum til at fejle og systemer, der understøtter og hjælper lederne til at investere sig selv personligt. Hvad den enkelte leder angår, er det første spørgsmål: Ønsker jeg at være leder? Det kan være udtryk for en betydelig selvindsigt at svare nej. Men hvis svaret er ja, skal man indse, at en række evner er påkrævet.« Men ledelse kan læres og praktiseres.

»Jeg har været så heldig i min karriere at arbejde tæt sammen med en række meget dygtige ledere, og en af de ting, der har imponeret mig mest, er at de kontinuerligt arbejder med at forbedre deres evner.«

Gareth Jones er Professor ved IE Business School i Madrid og forfatteren til den prisvindende bog »Why should anyone be led by you?«, hvor han forklarer, hvad et godt lederskab er. Han forsker i organisatorisk design, kultur, ledelse og forandring og er en populær oplægsholder i både akademiske og erhvervsmæssige sammenhæng.

Oprindeligt bragt på universe.ida.dk.