Lederen skal værne om det gode arbejdsmiljø

Sidste uges dilemma handlede om it-chefen Jonas. Direktionen har besluttet, at der skal implementeres et nyt it-system, som de nuværende medarbejdere ikke kender til. Jonas er derfor i tvivl om, hvorvidt han skal bruge ressourcer på at oplære sit nuværende team i det nye system, eller om han skal afskedige nogle for at få plads til nye medarbejdere med erfaring i at arbejde med systemet.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Flemming Andersen mener, at signalværdien i den løsning der bliver valgt, er meget vigtig.

»Hvis Jonas undgår opsigelser viser det, at ledelsen har tillid til, at de nuværende medarbejdere kan klare opgaven, siger han og tilføjer, at Jonas kan overveje at hyre et par konsulenter med erfaring med det nye it-system for en periode. På den måde kan han få medarbejderne godt i gang med det nye system,« siger Flemming Andersen.

Han tilføjer, at det er ens ledelsesmæssig holdning, der afgør, hvordan man griber sagen an.

»Men det er vigtigt, at medarbejderne ikke føler, at det er dem, der skal betale prisen for, at ledelsen ikke har været pro-aktiv i forhold til nye systemer og derved ikke rettidigt har fået oplært medarbejderne,« siger Flemming Andersen.

Han udelukker derfor løsning 2 og 3, der indebærer, at flere medarbejdere afskediges.

»Det er ikke realistisk at opsige så mange medarbejdere så tæt på, at virksomheden indleder et vigtigt nyt projekt. Man vil være nødt til at bygge en helt ny afdeling op og sikre viden og erfaringer osv. Der vil sikkert også opstå en fejlrekruttering eller to, når man ansætter så intensivt, og måske vil der også komme større lønspredning, hvilket kan skabe udfordringer, som vil være skadelige for arbejdsmiljøet i teamet,« fastslår Flemming Andersen.

»Hvis man har en velfungerende afdeling, kan man risikere at sætte den gode team-ånd og den gode performance over styr ved at begynde at fyre medarbejdere,« mener Flemming Andersen. Han anbefaler derfor løsning nummer 1.

Kilde: www.lederne.dk