Lederen skal ikke lege detektiv

Tyveri blandt kollegaer kan forpeste stemningen og få tilliden til at forvinde, hvilket gør det umuligt at løse arbejdsgiverne optimalt. I sådanne tilfælde er det oplagt at inddrage en arbejdspsykolog, lyder det i Ugens Dilemma.

Foto: KELD NAVNTOFT

Men nu ligger det hele nærmest i ruiner, og arbejdsopgaverne bliver ikke længere løst til tiden. I den seneste udgave af Ugens Dilemma er der opstået en alvorlig tillidskrise på det tidligere så succesfulde team, hvor medarbejderne nu mistænker hinanden for internt tyveri. Under turen i Paris fik medarbejderen Marianne stjålet 500 euro i kontanter samt sin vielsesring til en værdi af 15.000 kr.

Pengene og ringen lå i en taske inde på hendes værelse i den villa, de havde lejet. Ifølge politiet er der hverken tegn på indbrud eller at der har været uvedkommende i villaen. Ergo tyder det på, at gerningsmanden skal findes internt i teamet.

Nu går alle i teamet rundt og mistænker hinanden. Lederen har holdt individuelle møder med alle og også taget det op på fælles møder. Men dette har ikke hjulet – så hvad han gøre nu?

”Der er tale om en alvorlig krise. Når først tilliden til hinanden forsvinder, kan det tage endog meget lang tid at genopbygge teamet. Der findes ikke noget såkaldt quick fix, der kan løse problemet. At opbygge tillid er en yderst langsommelig affære. Så det er en vanskelig opgave, lederen står over for,” siger ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt fra Lederne.

Michael Uhrenholt anbefaler løsning 1 på dilemmaet, som går ud på at inddrage en arbejdspsykolog.

”En leder skal koncentrere sig om at lede og ikke agere lommepsykolog. Det, han kan gøre, er at arbejde med at få teamet fremad. Samtidig skal han undgå selv at dykke for meget ned i konflikten. Derimod kan det være hensigtsmæssigt at inddrage en arbejdspsykolog, der kan gå ind i selve konflikten og hjælpe teamet med at rejse sig igen,” siger Michael Uhrenholt og tilføjer:

”Lederen bør ikke – som i løsning 5 – begynde at give den som politimand eller detektiv og starte sin egen undersøgelse. Dels er det direkte useriøst, og dels vil det i alt for høj grad fjerne fokus fra de daglige arbejdsopgaver.”

Michael Uhrenholt mener, at det derudover vil være oplagt, at virksomheden dækker medarbejderen Mariannes tab af kontanter samt vielsesring.

”Jeg mener, at det kan være med til at rense luften i teamet og fjerne noget fokus fra de konstante mistænkeliggørelser, så teamet kan løse sine opgaver. Selv om Paristuren ikke var en arbejdsrejse, så er den alt andet lige arbejdsrelateret. Samtidig antager jeg, at det netop er en af virksomhedens medarbejdere, som står bag tyveriet – og det er også et argument for at godtgøre tabet. Endelig sender virksomheden også det signal, at den støtter op om medarbejdere, der bliver ramt af uheld,” fastslår Michael Uhrenholt.