Lederen bør påpege upassende påklædning

Foto: Anders Birger Schjørring

I sidste uges dilemma var Mia, der er mellemleder i en interesseorganisation, i tvivl om, hvordan hun skulle håndtere sin nyansatte medarbejder Thomas. Thomas havde ikke afkodet kulturen for sommerpåklædning på arbejdspladsen, og hans påklædning gav anledning til snak blandt kollegaerne. Men da arbejdspladsen ikke har nedskrevne regler for påklædning, var Mia i tvivl om, hvorvidt hun burde tage en samtale med Thomas.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Flemming Andersen mener, at Mia bør tage en venlig snak med Thomas, hvor hun påpeger den upassende påklædning.

»Det er nødvendigt, at Mia forklarer, hvorfor en mere professionel påklædning er vigtig på arbejdspladsen. Det er også vigtigt for Thomas selv for at undgå snak blandt kollegaerne. Selvom Thomas måske ikke har møder med besøgende, er det vigtigt, at ens påklædning ikke flytter fokus, heller ikke for kollegaerne, som måske får et uheldigt førstehåndsindtryk af Thomas,« siger Flemming Andersen, som derfor peger på løsning nummer 2.

»Da virksomheden ikke har nogle nedskrevne regler, har Thomas som sådan ikke direkte gjort noget forkert. Det er derfor vigtigt, at Mia ikke bebrejder ham men i stedet fortæller, hvad der er en passende påklædning og hvorfor, og på den måde introducerer ham til virksomhedens kultur,« siger Flemming Andersen.

Et fælles regelsæt for påklædning kan for nogle arbejdspladser være en god løsning, siger Flemming Andersen, men tilføjer dog også, at hvorvidt man skal have regler eller ej, meget afhænger af virksomhedens kultur og branche.

»Derfor må Mia også kontakte HR med henblik på, at de internt får en dialog om, hvorvidt et regelsæt for medarbejdernes påklædning vil være en god ide.«

Kilde: Lederne/www.lederne.dk