Ledere skal tage ansvar for at løse dårligt samarbejde

Erhvervspsykolog Camilla Raymond fra konsulentvirksomheden Organisation ApS barsler med bogen ’Luppen på gruppen’, som slår fast, at det er lederens opgave at handle, når dårlig dynamik i et team gør, at arbejdsopgaverne ikke bliver løst godt og effektivt.

Arkivfoto fra Iris. Fold sammen
Læs mere

Du er fortrolig med dine medarbejdere – og Merete fortæller, at hun ikke kan samarbejde med Finn, men det må du som leder ikke fortælle Finn. Som leder er du nødt til at reagere, hvis gruppedynamikken belaster det psykiske arbejdsmiljø, som det desværre gør på alt for mange arbejdspladser. Hvis du tager lederskab af teamkulturen, kan du spare ressourcer og skabe nytænkning.

Erhvervspsykolog Camilla Raymond fra konsulentvirksomheden Organisation ApS bliver typisk hidkaldt til virksomheder, når der er problemer med samarbejdet på arbejdspladsen. Enten i en konkret gruppe eller på grund af dårlige leder- og klimaundersøgelser. Udfaldet kan blive så kedeligt, at nogen må forlade virksomheden.

»Lederne mangler de rigtige greb til at lede grupperne bedre. De skal hverken tænke, at det nok går over, eller at det er voksne mennesker, der selv må løse konflikten. Lederen skal hjælpe gruppen tilbage på rette spor, hvis den er kommet på afveje,« siger hun.

Undgå spændetrøjen

Mange ledere får i iveren for at skabe en fortrolighed med de ansatte sat sig selv i en spændetrøje, hvor de ikke kan handle på det, de får at vide og ser.

»Vi går jo ikke på arbejde for at skabe gode relationer, men fordi vi skal løse nogle opgaver. I kontrakten mellem os og arbejdsgiveren er der nogle spilleregler om, at vi skal kunne samarbejde med andre mennesker for at løse opgaverne. Derfor er lederen nødt til at snakke med gruppen, hvor Merete og Finn sidder, for at få et bedre samarbejde op at køre. Det er det, de får løn for,« fortæller Camilla Raymond.

Når hun sidder overfor grupper og enkeltindivider, hvor der er opstået problemer om samarbejdet, spørger hun altid:

»Kan I lide hinanden? For det gør samarbejdet lettere. Er I ikke hinandens foretrukne kop te, så er vejen lidt længere at gå. Men I skal finde en løsning. Derfor skal lederne sørge for ikke at sætte sig selv i spændetrøjen, hvor medarbejderne siger, at de ikke kan samarbejde med den og den,« fastslår Camilla Raymond. Vi er hele mennesker og skal ikke efterlade følelserne i cykelstativet.

Luppen på gruppen

Erhvervspsykologen barsler med en ny bog ’Luppen på gruppen’, der handler om hvordan ledere kan få gruppen tilbage på sporet, så opgaverne i virksomheden kan blive løst optimalt.

Temaet skal hun holde oplæg om på Ingeniørforeningens konference Ledelse der styrker den 6. oktober 2016.

»Lederen kan ikke gøre det alene. Gruppen skal arbejde med Finn og Merete-problemerne. Også selvom Lise er bange for, at hvis hun siger sin mening, så ryger hun ud af fællesskabet på arbejdspladsen. Lederen skal derfor turde gå ind i det rum, hvor han siger, at medarbejderne skal sige de ting, der er nødvendige at sige,« forklarer Camilla Raymond og fortsætter:

»Det er et vilkår, at du skal samarbejde med Finn – og nu skal vi have løst det, der står i vejen for samarbejdet. Lederen skal få medarbejderne til at åbne armene, fremfor at de sidder med dem over kors.«

Har du viljen til at løse det?

Når Camilla Raymond kommer ud som erhvervspsykolog for at hjælpe med at løse samarbejdskonflikter og holder individuelle samtaler, spørger hun altid, om de involverede tror på, at det kan lykkes at komme tilbage på sporet.

»Svarer de ja til det, spørger jeg så: Og har du viljen til at arbejde med din egen adfærd? Ellers er der ingenting, der bliver løsnet i en fastlåst situation. Hvis de ikke tror på det, siger jeg: Hvorfor er du så ansat her? Der er jo ingen parter, der er tjent med dårlig trivsel og stress på grund af samarbejdsproblemer. Derfor har medarbejderen et valg om de vil være i virksomheden eller ej,« siger hun.

Handler ikke om ansvar og skyld

Lederen skal have mod til at sætte ’luppen på gruppen’. For det handler ikke kun om de to, der åbenlyst er i konflikt hele tiden. Som leder eller teamleder skal du kende teamets kultur for at skabe forandring.

»Når lederen hører om et samarbejdsproblem skal vedkommende sørge for, at der skabes en konstruktiv dialog i gruppen, så det kan løses. Det handler ikke om den enkeltes ansvar og skyld – og lederen skal ikke dømme, hvem der har ret. Det er vigtigt ikke at blive peget ud, som den, der gør noget forkert,« forklarer Camilla Raymond.

Det er ikke, fordi lederne slet ikke tager ansvar for konflikter i dag. Men de gør det ofte i det individuelle, lukkede rum – og derfor får de skabt deres egen spændetrøje.

»Det nytter heller ikke at sige: Det du lige har sagt til mig, skal du sige til Solvej selv. De skal derimod tage initiativ til en snak i hele gruppen. Hvilken gruppe er vi? Hvad vil vi være? Hvad skal der til, for at vi bliver det? Hvad skal I hver især gøre for, at vi fremmer den udvikling, vi gerne vil have?« forklarer Camilla Raymond.

Spilleregler for det gode samarbejde

Det handler om at få et sæt spilleregler for det gode samarbejde - skabe retningen. Hvad gør man, når en kollega har behov for at sige noget om en tredje kollega? Den, der af de andre opfattes som intrigant, mener måske selv,han eller hun kærer om trivslen i virksomheden og derfor drager omsorg for kollegerne. Den samme historie har meget forskellige perspektiver i en gruppe.

»Når lederen sætter luppen på gruppen, så bliver der kigget på den enkeltes adfærd. Er det altid de samme, der siger noget i gruppen? Dem, der bestemmer, hvad de andre mener. De helt klassiske dynamikker. Det er lederens opgave at facilitere dialogen, så det ikke som altid er Lise og Bent, der er de første, der siger noget,« fortæller Camilla Raymond.

Det kan for eksempel gøres ved, at alle skal reflektere over spørgsmålene i et minut og derefter gå sammen to og to. Pludselig er det andre stemmer, der kommer frem. Det nuancerer den forskellige virkelighed, som medarbejderne oplever.

»Den normale dynamik i gruppen skal brydes, så man undgår sætningerne fra Lise og Bent: ’Vi er blevet enige om…’eller ’vi mener, at…’, for der vil jo altid være nogen, der tænker, at de to ikke repræsenterer deres egen mening. Men de tør ikke sige noget, fordi de ikke vil lukkes ude af fællesskabet i gruppen,« konkluderer Camilla Raymond.

Artiklen er oprindeligt bragt på universe.ida.dk.