Ledere skal insistere på at tale om stress

Udsagn som ”min dør står altid åben” duer ikke, når en medarbejder sender stress-signaler.

ARKIVFOTO. Fold sammen
Læs mere

Hvad gør man som leder, når en medarbejder viser tegn på stress – men ikke vil tale om det?

I sidste uges ledelsesdilemma var afdelingschefen Pernille overbevist om, at Søren er på vej til at blive stresset. Han har ændret adfærd, arbejder længe og mangler overblik og overskud. Men Søren afviser blankt, at der er et problem – han har blot nogle deadlines, han skal have overstået.

»Pernille har en medarbejder, der viser klare tegn på stress, og det er hendes ansvar at tage hånd om situationen. Pernille skal sørge for, at afdelingens opgaver bliver løst med høj kvalitet og ligeledes bør hun undgå, at Søren ender i en sygemelding,« fastslår arbejdsmiljøkonsulent hos Lederne, Nanna Simone Jensen.

Pernille skal i denne situation altså ikke acceptere Sørens afvisning. Og det er ikke godt nok med vendinger som ”du skal bare sige til, hvis du har brug for hjælp” og ”min dør står åben, hvis du vil aflastes”.

»En stresset medarbejder har ofte ikke et tilstrækkeligt overblik som gør, at vedkommende selv henvender sig til sin leder. Pernille skal derfor udvise rettidig omhu og indkalde Søren til en samtale,« siger Nanna Simone Jensen, der understreger, at det kan være en god ide at tale om opgaveløsning og trivsel i stedet for stress:

»Pernille skal gøre det klart overfor Søren, hvad der gør samtalen nødvendig. Her spiller hendes oplevelse af Sørens adfærd og det ledelsesmæssige ansvar for afdelingen en væsentlig rolle. Formålet med samtalen er at få en dialog med Søren om løsningen og prioriteringen af hans opgaver,« siger Nanna Simone Jensen.

Ved at tage initiativ til en samtale kan Pernille være med til at give Søren overblikket tilbage. Samtidig viser hun som leder resten af afdelingen, at det er en god idé at bede om hjælp i pressede situationer:

»En ting er sikkert: det er ikke sidste gang, at Pernille står i en lignende situation. Derfor kan det være en god idé, at arbejdspladsen overvejer, hvordan de organisatorisk er rustet til at forebygge og håndtere sådanne situationer,« siger Nanna Simone Jensen.