Ledere skal have information – men også selv opsøge den

Viden er en vigtig forudsætning for, at man kan agere som leder – og det gælder i høj grad den viden, der udspringer af informationer fra lederens chef og ikke mindst overordnede beslutninger fra topledelsen. Manglende viden og indsigt kan give anledning til unødige frustrationer hos den enkelte leder, og lederen kan let lande i akavede, uheldige situationer eller blive mere eller mindre handlingslammet, hvis det viser sig, at medarbejdere eller samarbejdspartnere har flere informationer end lederen selv.

Jeg havde selv for nogen tid siden den oplevelse, at en leder, som jeg havde møde med, var lettere irritabel. Det var ikke en af mine kolleger, men en samarbejdspartner, hvorfor jeg var tilbageholdende med fra mødets begyndelse at spørge ind til, om der var noget galt, selv om jeg helt klart fornemmede, at det var der.

Som mødet skred frem, bragte hun selv det dårlige humør på banen. Hun fortalte, at hun tidligere samme dag havde haft et møde med sin chef og en ekstern samarbejdspartner, og halvvejs gennem mødet var der dukket nogle vigtige oplysninger op, som havde vital betydning for det fortsatte samarbejde. Det blev hurtigt tydeligt for hende, at hun var den eneste tilstedeværende, som ikke havde kendskab til disse oplysninger.

Oplevelsen af ikke at være blevet holdt ajour med vigtig viden førte dels til manglende tillid til hendes egen chef, dels en enorm skuffelse over, at hun ikke var blevet informeret forud for mødet. I forhold til den eksterne samarbejdspartner valgte hun at foregive, at hun selvfølgelig var vidende om de informationer, som hendes chef fremkom med på mødet.

Efterfølgende havde hun spurgt sin chef, hvorfor hun ikke var informeret, da der var tale om vigtig viden i forhold til hendes arbejde.

Svaret fra chefen var, at han troede, at hun var informeret, og han afsluttede med at sige, at hun jo også selv kunne have opsøgt den pågældende viden forud for mødet.

I en ny undersøgelse, som Lederne har foretaget sammen med analyseinstituttet YouGov baseret på svar fra 1.664 ledere, svarer 28 procent af de adspurgte ledere, at de »slet ikke« eller »i mindre grad« får al den information fra ledelsen, som de har brug for, mens 39 procent svarer »i nogen grad«.

Med andre ord: Følelsen hos den førnævnte leder af ikke altid at få den nødvendige viden, kan mange ledere nikke genkendende til.

Jeg kan godt forstå, at det er frustrerende ikke at få de oplysninger, man har behov for. Og selvfølgelig har ledelsen – og ikke mindst topledelsen – i en virksomhed en vigtig opgave i at sørge for, at alle ledere er ajour med vigtige beslutninger, der har betydning for deres arbejde, og ikke mindst viden, som skal formidles videre til medarbejderne. Det kan der på ingen måde herske tvivl om.

Men når det er sagt, må jeg dog også sige, at man som leder selv har et ansvar for at søge oplysninger. Følelsen af ikke at blive lyttet til og inddraget i tilstrækkelig grad udspringer i nogle tilfælde af, at lederen selv forsømmer at lede opad.

Som leder har man en forpligtelse til at være nysgerrig efter, hvad der foregår i forskellige fora, hvor der kunne være relevante informationer, ligesom jeg mener, at en leder også har pligt til både at søge og give oplysninger til sin overordnede. Det handler om, at der skal være parløb mellem leder og chef.

Tallene i undersøgelsen viser, at der er plads til forbedringer i samspillet mellem ledere og chefer. Løsningen bør være forholdsvis enkel at implementere: Skab et godt parløb mellem chef og leder, hvor begge parter er interesserede i og lytter til hinanden, drager fordel af hinandens styrker og giver hinanden konstruktiv feedback. Sker det, »spiller man hinanden gode«.

Vibeke Skytte er direktør i interesse-­organisationen Lederne