Ledere i tvivl om fyringer

Det er ikke lige meget, hvem ledere vælger at sige farvel til i en fyringsrunde.

Læs mere
Fold sammen
Fyringsrunderne er vanskelige at komme uden om netop nu.

Siden nytår er 150 medarbejdere dagligt blevet fyret og tallet vil stige til små 200 medarbejdere i løbet af året. viser tal fra Dansk Industri.

Det stiller selvsagt lederne i det dilemma, at de skal overveje, hvem der skal prikkes på skulderen.

Det handlede debatten om i Ugens Dilemma i sidste uge. Ugens Dilemma er en ugentlig debat for ledere, hvor et ledelsesproblem bliver diskuteret.

691 deltog i debatten på Business.dk, hvor emnet var at sætte sig i en IT-chefs sted. IT-chefen arbejder i en mellemstor virksomhed, der har haft færre ordrer, og det har betydet, at der skal spares på lønomkostningerne.

Hvem skal det være?

Og spørgsmålet lød på, om det så skal være den akademiske og dygtige Elsebeth, der bedst arbejder alene, Michael, der er relativt nyansat eller Erik, der er oppe i årene, og som har de smalleste kompetencer, der skal fyres.

31 procent af læserne ville vælge svarmulighed nummer fire, hvor lederen forklarer medarbejderne situationen og beder dem komme med forslag til, hvordan de bedst sparer på udgifterne. 29 procent ville fyre Erik, mens 19 procent ville skille sig af med Elsebeth.

Med andre ord var deltagerne i debatten forvirrede over, hvem de skulle fyre.

Henrik Kongsbak, Ledernes Hovedorganisation, mener, at lederen bør starte med en vurdering af afdelingens kompetencebehov på både kort og lang sigt. Vurderingen skal ses i forhold tilIT-afdelingens mulighed for at imødekomme virksomhedens behov og den deraf afledte efterspørgsel hos afdelingen.

- Lederen må gøre sig klart, om det primært er faglige eller personlige kompetencer, som er afgørende i forhold til de vurderede behov. Hvis de faglige er afgørende, så kan Erik måske bedst undværes på grund af "de smalleste kompetencer" (løsning 3). Hvis det er de personlige, så kan Elsebeth måske bedst undværes på grund af, at hun "har svært ved at arbejde sammen med andre" (løsning 1)," vurderer han.

Menneskelige hensynSom supplement mener han også, at lederen bør inddrage eventuelle menneskelige hensyn og herunder se på, hvem af medarbejderne som vil have nemmest ved at finde et nyt job.

Afhængig af åbenheden og kulturen i afdelingen, bør lederen overveje – som i løsning 4 – at inddrage medarbejderne i spørgsmålet om besparelser på lønudgifterne.

- Hvis flere af medarbejderne alligevel gerne vil på nedsat tid, så kan det måske blive en løsning. Men det er afgørende, at det netop kun bliver forslag, idet det i sidste ende er lederen, som skal træffe beslutningen. Løsning fire er ensbetydende med en svær balanceakt for lederen og vil alt andet lige samtidig være svær for medarbejderne, idet emnet jo retter sig mod hver enkelt med- arbejders arbejdsmæssige fundament. Inddragelsen af medarbejderne i processen kan derfor medføre en unødvendig usikkerhed eller angst, inden lederens endelige beslutning offentliggøres, siger Henrik Kongsbak til ledere med fyringsrunder i udsigt.