Leder fra morgen til aften

Ledere arbejder i gennemsnit 44 timer om ugen, og hver fjerde når op over 50 ugentlige arbejdstimer. Mange ledere kan nedbringe tallene, hvis de bliver bedre til at uddelegere.

Vibeke Skytte, direktør i Lederne Fold sammen
Læs mere

Jeg er godt klar over, at det næppe er en nyhed, som kalder det skriggule »Breaking«-skilt frem på TV2 News, når jeg fortæller, at lederne på de danske virksomheder er myreflittige og arbejder i rigtig mange timer uge efter uge. Men det er ikke desto mindre ganske interessant at dykke ned i, hvor mange arbejdstimer det reelt kræver at bestride et lederjob – og ikke mindst kigge lidt på årsagerne til, at antallet af timer på lederkontoret ofte bliver endog meget højt.

Én gang om året laver vi i Lederne en stor, grundig lønstatistik, hvor vi ud over at kigge på løn også sætter fokus på lederes arbejdstid. I den udgave af statistikken, som blev offentliggjort lige før jul 2014 baseret på oplysninger fra 20.548 ledere, kan man se, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for ledere anno 2014 er på 44,2 timer.

Statistikken, der er udarbejdet i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, viser desuden, at halvdelen af lederne, 46 procent, arbejder i 45 timer eller derover hver uge. Næsten hver fjerde leder, 23 procent, har et job, der i snit kræver over 50 timers ugentligt arbejde.

Jeg er på ingen måde overrasket over, at næsten halvdelen af lederne arbejder minimum 45 timer hver uge. Det er, som jeg ser det, et grundvilkår i langt de fleste lederjob at have en arbejdsuge, som er længere end de fleste andres, og jeg vil ikke lægge skjul på, at min egen arbejdsuge også indbefatter ganske mange timer og hovedparten af ugerne ligger et pænt stykke over 37 timer.

Men hvad er forklaringen på, at langt de fleste lederes arbejdstid sniger sig så højt op? Der er flere årsager, tror jeg.

Dels er mængden af opgaver, lederen skal forholde sig til, antallet af beslutninger, kun lederen kan træffe, og tyngden af de ansvarsområder, der hviler på lederens skuldre, ganske markant.

Dels er der for de fleste ledere en stor berøringsflade både på og uden for arbejdspladsen, som kræver, at lederne er tilgængelige også på skæve tidspunkter: Hvis en stor kunde eller samarbejdspartner gerne vil holde møde klokken 7.30 om morgenen eller klokken 17.30 om eftermiddagen, bliver mødeindkaldelsen med største naturlighed accepteret.

Og dels har mange ledere stor rejseaktivitet, som giver mange timer i tog, bil eller fly – og i sidste ende medvirker transporttiden til at forlænge arbejdsugen betragteligt.

Det er kort sagt de færreste ledere, som hver dag kan møde på arbejde kl. 8.30 og gå hjem præcis kl. 16 – og de, som kan, vil ofte være nødt til senere på dagen at besvare en mail fra sofaen eller et telefonopkald hen over kødgryderne.

Men selv om jeg betragter travlhed og mange arbejdstimer som et grundvilkår i lederjobbet, er det værd at løfte en advarende pegefinger i retning af ledere, for hvem arbejdsuger over 50 timer udvikler sig til en permanent tilstand. Mange ledere har en tendens til at ville løse alle opgaver selv og glemmer således, at evnen til at uddelegere er en af de vigtigste ledelseskompetencer. Og jeg tror rent faktisk, at arbejdstiden for en række ledere kunne blive bragt et pænt stykke nedad, hvis de blev bedre til at kigge forbi spejlet, når opgaverne fordeles.

Vi må ikke undervurdere risikoen for stress og dårlig trivsel, hvis arbejdet tager overhånd – og så vil jeg da heller ikke undlade at minde om, at ledere er rollemodeller. Sidder lederen altid på pinden som den første om morgenen og som den sidste om eftermiddagen, sender det et klart og ikke nødvendigvis særlig hensigtsmæssigt signal til medarbejderne.

Alt med måde – også arbejde!