Ledelsen må godt invitere sig ind i medarbejdernes liv

Må ledelsen blande sig i medarbejdernes søvn, kost eller motionsvaner? Områdedirektør Peter Leth fra Ledelse, Karriere og Kompetence i Ingeniørforeningen IDA mener, at så længe det er frivilligt for medarbejderne, er det naturligt at kære om medarbejdernes trivsel.

DONG Energy har fået masser af opmærksomhed på, at de har tilbudt medarbejderne en søvn-app i viften af tilbud i deres sundhedsstrategi. Er det at gå over grænsen at blande sig i medarbejdernes søvnvaner? Nej, mener Peter Leth, områdedirektør i Ledelse, Karriere og Kompetence i Ingeniørforeningen IDA.

»Så længe medarbejderne frivilligt kan tage et rygestop-kursus, gå til fitness eller bruge en søvn-app til at forbedre deres søvn, så er det helt i orden. Så længe virksomheden på ingen måde insisterer på, at det er et krav, så handler det om en god ledelsesmæssig tilgang til medarbejdernes trivsel,« mener Peter Leth.

Dialog med det hele menneske
»Lederne må gerne blande sig og skal ikke være berøringsangste over at tale med medarbejderen om trivsel. Dialogen er det vigtigste værktøj. Du må jo godt som leder spørge medarbejderen, om han eller hun er ok og trives, og om der er noget, du kan gøre,« siger Peter Leth.

Manglende søvn kan nemlig være et symptom på en bekymring. Medarbejderne har jo deres personlighed og deres følelser med sig alle steder, også på jobbet. Vi hverken kan eller skal efterlade vores følelser i cykelstativet.

»Vi er jo alle hele mennesker – både på arbejde og privat. Vi tager arbejdet med hjem og skilsmissen med på arbejde. Derfor er det bedste værktøj at spørge ind til medarbejdernes trivsel. Er du okay og trives du? Undersøg uden at konkludere. Ledelse er jo dybest set et samarbejde – og derfor skal ledere kke være bange for at håndtere det, hvis en medarbejder ikke trives,« fortsætter Peter Leth.
Det forudsætter naturligvis, at du kender tegnene på stress – og ved, hvordan du skal handle på dem.Søvn er den største trivselsfaktor
Derfor synes han også, at det er et godt initiativ, at DONG Energy i sundhedsstrategien fra 2015 stiller skarpt på søvn, da det forskningsmæssigt viser sig, at det er én af de største enkeltfaktorer for trivsel. DONGs strategi handler bredt om kost, motion og mental balance.

God søvn giver overskud og energi – og er kroppens og hjernens vigtigste måde at restituere. Immunforsvaret, hukommelse og koncentrationsevne påvirkes af dårlig søvn. Sover du halvanden time mindre end normalt, kan din evne til at fokusere blive nedsat med en tredjedel. DONG Energy har håndteret indførelse af søvn som et ledelsesmæssigt værktøj på en god måde, mener Peter Leth.

»Det er fremsynet, at DONG har kastet sig over søvnaspektet. DONG har først implementeret konceptet i hos ledelsen og ladet medarbejderne arbejde med søvnen frivilligt. Intentionen er at hjælpe folk, ikke på nogen måde at genere dem. Der er inviteret – uden at insistere,« fastslår han.

DONGs vigtige åndehuller
DONGs indsats fokuserede i første omgang på lederne i top 50, derefter blev det udbredt til resten af lederne og til sidst fik medarbejderne tilbud om foredrag med den kendte amerikanske søvn-læge Michael Breus om, hvordan man kan få en bedre søvn – og om en søvn-app, som både kan registrere søvnmønster og give gode råd til, hvordan man kan få en bedre søvn.
HR-direktør og arbejdsmiljøansvarlig i DONG Energy Hanne Blume pointerer, at det handler om at få opbygget en god kultur, hvor de som arbejdsgivere tager ansvar for medarbejdernes trivsel.
Gode ledere er nøglen til et godt psykisk arbejdsmiljø.

»Vi ved, søvn er den største individuelle trivselsfaktor – og når vi ved, at stress er sygdom nummer et i fremtiden med det grænseløse arbejde, så er vi som arbejdsgivere forpligtet til at skabe åndehuller for medarbejderne, så medarbejderne kan kapere deres arbejdsliv,« siger Hanne Blume.

Effekterne viser sig også gennem 20-25 procent færre henvendelser til sundhedsforsikringen gennem PFA – og ved at DONGs ledere er blevet dygtigere til at spotte medarbejdere, der udviser signaler på overbelastning og stress. Trivsel batter på bundlinjen.

Overskrider ikke privatsfæren
Inden DONG gik i gang for halvandet år siden – hvor de for øvrigt stod foran en periode med forberedelse til en børsnotering, der krævede meget af ledere og medarbejdere – viste en undersøgelse, at 40 procent af medarbejderne sov for lidt eller for dårligt. Forskere har været ude at kritisere DONG for at gå for tæt på medarbejdernes privatliv med fokus på søvnvanerne. Men det billede kan Hanne Blume slet ikke genkende.

»Vi har klædt vores ledere godt på, så de har en basal viden om søvn. Hvis nogen hænger med næbbet, så er det okay at spørge ind til, om der er noget, der ikke virker. Personligt kan jeg da godt finde på at spørge medarbejdere, om de har sovet godt, fordi jeg ved, at det er så væsentlig en trivselsfaktor. Jeg føler ikke, at vi overskrider privatsfæren. Det er et spørgsmål om ledelseskultur. Vi taler jo også med folk, hvis de er i skilsmisse eller har et sygt barn,« konstaterer HR-direktøren.

Medarbejderne vil selv
Ingeniør Benny Gøbel, der er fællestillidsmand for AC’erne i DONG Thermal Power og DONG Wind Power og med i koncernsamarbejdsudvalget indrømmer, at han var en smule skeptisk, da søvn-initiativerne kom på banen i virksomheden. Det gik lidt tæt på folk privatliv og privatsfære. Men den holdning blev hurtigt gjort til skamme.

Medarbejderrepræsentanterne blev taget med på råd fra start, og da de så det virke på ledelseslaget, efterspurgte de det det selv til medarbejderne. Det vigtige var, at det skulle være frivilligt. En femtedel af medarbejderne har tilmeldt sig søvn-app’en og mange kom til foredrag og kurser om bedre søvn.

»Stress er jo den store synder i dag, og her er søvn en vigtig faktor for at forhindre det. Vi er som ingeniører og akademikere på jobløn og kan i princippet arbejde døgnet rundt. Derfor er det vigtigt med en politik om, at medarbejderne skal være udhvilet. Nu kan vi med sundhedsstrategien i hånden med rette sige, at vi ikke svarer på en mail fra chefen efter klokken 22,« siger Benny Gøbel, der selv ved, at han skal have otte timers søvn hver nat for at fungere optimalt og også have overskud til familien efter arbejdstid.

Fællestillidsmanden satser på, at søvninitiativerne bliver så kulturbærende, at kollegerne sørger for at gå tidligt hjem eller møder sent, hvis de har sovet skidt eller arbejdet meget i en periode. Det er tilladte åndehuller i sundhedsstrategien.

Artiklen er oprindeligt bragt på universe.ida.dk.