Ledelse på kanten af kaos

For ledere i dag er en voksende kompleksitet et grundvilkår, som de kun kan håndtere, hvis de har grundig indsigt i egne styrker og svagheder og er i stand til at forstå medarbejderes forskelligheder, fortæller erfaren ledelsesekspert.

Ledere oplever det ofte som vanskeligt at kommunikere til og inspirere medarbejderne og få samarbejdet i deres teams til at fungere optimalt, så de forskellige fagligheder spiller sammen. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Mange ledere efterspørger i stigende grad »bløde« lederkompetencer for at styrke deres personlige lederskab og være i stand til at navigere og udfolde sig indenfor rammer, som er mere komplekse og sammensatte end tidligere. Det fortæller Henrik Helweg, ledelsesekspert og konsulent, som underviser på uddannelsen IDA Lederuddannelse hos Ingeniørforeningen IDA med afsæt i erfaring fra mere end 20 års lederrådgivning. Resultaterne tæller stadig, men adfærden er i stigende grad afgørende.

Ikke mindst i videnstunge virksomheder stilles der høje krav til lederne om både at være fagligt stærke og besidde vigtige sociale kompetencer - ikke mindst i erkendelse af, at gode ledere er nøglen til et godt psykisk arbejdsmiljø. Lederrollen er ikke længere givet, autoriteten er konstant til forhandling, og der er forventninger fra medarbejdere om, at der gives plads og rum og opmærksomhed til den enkelte.

Kend dine styrker
»Lederens rolle har forandret sig i retning af en mere faciliterende karakter, hvor der er mange krav og behov fra andre aktører, der skal matches. Det er en balancegang på kanten af kaos. Lederens fundament for at agere i de forandringer er indsigt i egen personlighed, så man kender sine egne styrker. Samtidig skal man være skarp på de ledelsesmæssige værktøjer, man kan tage i anvendelse i forskellige situationer. For mange ledere er det en stor udfordring at finde balancen i den smeltedigel, som hverdagen kan opleves som,« siger han.

Jo mere selvindsigt og jo bedre værktøjer, desto bedre er lederen rustet. Derfor er det vigtigt, at du kender din ledelsesstil. Hvad værktøjer angår, har mange ledere været på kurser og uddannelser, men Henrik Helwegs erfaring er, at mange har svært ved at omsætte det til deres daglige praksis, der er præget af tidspres. Og det skyldes som regel, at de ikke har fået koblet personligheden på.

Styrk dine sociale kompetencer
Ledere oplever det ofte som vanskeligt at kommunikere til og inspirere medarbejderne og få samarbejdet i deres teams til at fungere optimalt, så de forskellige fagligheder spiller sammen. Her er det afgørende at kende kulturen i dit team og at kommunikere klart ud fra de syv sprog enhver leder bør kende.

»En væsentlig del af de sociale kompetencer er at kende medarbejdernes udgangspunkt og vide, at de skal inspireres forskelligt. Eksempelvis er ingeniører anerkendte for deres solide faglige fundament. Det er dog ikke de fagfaglige kompetencer, der får lederrollen til at udfolde sig, så man skaber resultater. Det er derimod de personlige styrker, evnen til at inspirere og få mennesker til at samarbejde i et innovativt klima.«

Når lederne får styrket de sociale kompetencer, oplever de, at en del af trykket og presset på dem tager af, og det bliver lettere at lede og agere, lyder hans erfaring. Det sker i en vekselvirkning mellem uddannelse og at få testet de nye indsigter i relevante situationer i deres egen praksis.

Skal du være leder?
Det positive er, at personlig indsigt og sociale kompetencer i vidt omfang kan tillæres. Men ledelse bør udspringe af lyst. Enkelte gange møder Henrik Helweg ledere, der ikke personligt og menneskeligt er klædt på til jobbet, og for hvem det næppe var det rigtige valg at blive leder. Thomas sagde nej til lederjobbet – og genfandt arbejdsglæden.

»Det kan være, fordi de af natur er voldsomt introverte og har svært ved at kommunikere klart. For dem bliver der for stor en pris at betale, fordi det bliver et hårdt arbejdsliv, hvilket tillige påvirker deres privatliv og deres trivsel. Derfor er det så afgørende, at personligheden kommer før rollen. I modsat fald kommer man alt for ofte i situationer, man ikke magter, og så øges risikoen for et ulykkeligt arbejdsliv,« siger han og tilføjer:

»Jeg møder også mange nye unge ledere, som er drevet af ønsket om at få det bedste frem i andre, og de er meget inspirerende. Jeg ser hele paletten af personligheder. Pointen er, at ledelse ikke er en bestemt metode. Ledere er mennesker, der er forskellige og skal finde ind i deres eget spor for at kunne udvikle sig og lykkes i rollen som leder.«

Artiklen er oprindeligt bragt på universe.ida.dk.