Ledelse bør udspringe af lyst

For såvel ledelsen som den unge medarbejder på spring til en lederkarriere er der nogle afgørende overvejelser, man skal gøre sig for at få en vellykket start.

Den nu afdøde danske forfatter Jørgen Gustava Brandt skrev det præcist: Poesien er for hvem som helst men ikke for alle og enhver.

Med andre ord handler det om lyst. Og om interesse og vilje, og det samme kan man i vid udstrækning sige om ledelse. At ikke alle skal være ledere er indlysende, men mere væsentligt er, at vejen ind i lederkarrieren ideelt set begynder med lysten til at være leder, siger Torsten Laursen, der har lang erfaring som dels leder på forskellige niveauer i private virksomheder og dels virksomheds- og ledelsesrådgiver for bl.a. Haldor Topsøe A/S, KMD, Rigspolitiet og Region Midtjylland.

”Det kan lyde simpelt, men er det ikke. For man er ikke altid selv bevidst om det. Og selv om lysten er der, er det ingenlunde givet, at man egner sig til at være leder,” siger han.

Mange nye ledere bliver da også som udgangspunkt opfordret eller udpeget. Torsten Laursen peger på basis af sine erfaringer som rådgiver, at det stadig er for tilfældigt i mange virksomheder, hvem der udpeges som ledere. Hvem der virkelig har lyst og hvem, der har det reelle potentiale.

”Ledelsen skal naturligvis altid være uhyre opmærksom på, hvem der udvælges og udnævnes. Jeg har set mange eksempler på det modsatte i både private og offentlige organisationer. Her møder jeg ledere, der enten skulle have haft mere støtte undervejs eller ikke skulle have været ledere fra starten. Desværre er mange virksomheder også for langsomme til at skille sig af med dårlige ledere,” siger han.Vi guider dig til at ansætte den rigtige mellemleder her.

Ikke mindst fagligt tunge virksomheder som de ingeniørdominerede har haft og har i nogen grad stadig en tradition for, at gøre den bedste specialist til leder. Og det er sjældent en synderlig god idé, for hvis man er en meget dygtig specialist, er det ofte dér, ens drive ligger, pointerer han.

De fleste bliver benovede og smigrede, når de bliver opfordret til at avancere til en lederstilling, hvilket er såre menneskeligt. Dels er det for mange af os svært at have selvindsigt i egne begrænsninger. Og dels kan det være, at ledersporet er eneste reelle karrierevej i virksomheden. Så selv om man ikke er drevet af lyst, søger man dén vej for at opnå goder, løn og rettigheder. Men det er ikke tilstrækkeligt at være ansporet af ønsket om indflydelse og magt eksempelvis.

”Helt fundamentalt skal du have lyst til at have med mennesker at gøre. Og specialister er typisk ikke orienteret mod at have med mennesker og relationer at gøre,” siger han.

Hvis du gør dig tanker om at blive leder og har lysten, er du allerede på vej. Ifølge Torsten Laursen er det vigtigt at finde nogen, der kan hjælpe dig med at afdække, om ledervejen er den rette. I større virksomheder eller organisationer kan det være i HR-afdelingen eller der kan være før-leder og talentudviklings programmer. Du kan blive testet og få afklaring den vej. Og det er ok at sige nej til et lederjob, mød Thomas der sagde farvel til lederjobbet.

”En test giver ikke svar på alt, men den kan hjælpe med at afdække, hvilke udfordringer du vil løbe ind i med den personlighed, du har.  Også din nærmeste leder kan støtte dig og hjælpe med at pege på de kompetencer, der skal styrkes. ”

Hans råd til en leder in spe er at afprøve sine evner –som leder af et projekt eller udenfor arbejdspladsen. Hvis man går rundt med en leder i maven, kan man opsøge frivillige organisationer i fritiden og dér påtage sig et lederansvar. Hvis du skal lede dine tidligere kollegaer, så få 5 gode råd til at lede dine tidligere kollegaer her.

”Måske oplever du en succes, der kan overføres. Her leder du folk, der er der af lyst. Der er kontant afregning, for de kan blot gå deres vej. Du vil opdage, at ledelse handler om at skabe engagement og kræver, at du kan skabe følgeskab,” siger Torsten Laursen.

Når man så er blevet udpeget til leder, er det nyttigt at finde nogle at spejle sig i. I nogle organisationer er nye ledere i høj grad overladt til sig selv. Man kan møde andre nye ledere i netværk, som enten kan være formaliserede og allerede eksisterende eller man må selv danne netværk.

”Du skal have åbenhed for, at ledelse handler om konstant udvikling og konstante krav til din fremtoning, din evne til at motivere og til din kommunikation. Du skal både kunne give og modtage feedback, og det gælder såvel positiv som negativ feedback. Du må ikke være tonedøv, og hvis der er behov for at justere på din ageren, skal du være parat til det.”

Artiklen er oprindeligt bragt på IDA Universe.