Lavtlønnede vil have sundhedsordninger

Stadig flere fag- og ufaglærte får via deres overenskomster gratis adgang til behandling hos fysioterapeuter og massører og benytter sig af tilbuddet i vidt omfang.

Foto: Claus Bjørn Larsen

Mens fagbevægelsen i årevis har harceleret over, at virksomheder køber sundhedsforsikringer til deres ansatte, får deres medlemmer i stigende omfang adgang til gratis behandling for at forebygge arbejdsskader.

Siden 2006 er antallet af LO-medlemmer som elektrikere og rengøringsassistenter, der er omfattet af en sundhedsordning, steget fra 50.000 til 170.000, viser tal fra PensionDanmark. Ordningerne giver ubegrænset adgang til behandling hos eksempelvis en fysioterapeut og mulighed for at få stillet en diagnose hurtigere end i det offentlige sundhedssystem.

»Vi ved godt, at det giver nogle fordele til dem, der er inde på arbejdsmarkedet og dem, der står uden for. Men det giver vores medlemmer nogle fordele, som ikke øger uligheden, fordi det kun er forebyggende behandlinger, danskerne i forvejen skal betale for. De udkonkurrerer ikke velfærdsydelserne,» siger formand for Dansk Elforbund Jørgen Juul Rasmussen.

Han erkender dog, at fagbevægelsen skal være varsom, da ordningen på sigt kan skabe et A- og B-hold på samme måde, som arbejdsmarkedspensionerne stort set har udhulet folkepensionen.

Hos Blik- og Rørarbejderforbundet har man ingen ideologiske problemer, om end forbundet meget gerne ville have arbejdsgiverne til at betale ekstra bidrag, så de ledige medlemmer også blev omfattet.

»Forskellen på vores ordning og sundhedsforsikringerne er, at de giver behandling på et privathospital, hvilket er i direkte konkurrence med det offentlige. Det vil vi aldrig gå med til,» siger formand Max Meyer, der tidligere har foreslået at udvide ordningen med blandt andet gratis tjek hos tandlægen hvert halve år.

Sundhedsordfører for Socialdemokraterne Sophie Hæstorp Andersen bakker fagbevægelsen op og er ikke bekymret over udviklingen.

»Selvfølgelig skal vi som politikere hele tiden være opmærksomme på, at ingen grupper sakker bagud i forhold til sundhedsydelserne, men det mener jeg også, at vi er. Vi har lige fjernet skattefradraget fra de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer,« siger hun.