Lars Rohde: Østeuropæiske arbejdere udfylder vigtig rolle

Der bliver behov for at tiltrække arbejdskraft fra udlandet i de kommende år, vurderer Nationalbanken i sin kvartalsoversigt for andet kvartal.

Natinalbankdirektør Lars Rohde Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

- Udenlandsk arbejdskraft fra især Østeuropa udfylder i dag en vigtig plads på det danske arbejdsmarked, og udfordringen fremad bliver at tiltrække yderligere kvalificeret arbejdskraft fra udlandet, skriver banken.

Ledigheden ligger ifølge Nationalbanken allerede kun en anelse over sit strukturelle niveau, hvilket betyder, at skal arbejdsudbuddet øges, så skal det ske ved, at de der i dag står uden for arbejdsstyrken, indlemmes i den igen. Desuden kan det ske ved, at folk arbejder længere, før de går på pension, eller altså ved at importere arbejdskraft.

Sidder politikerne behovet for ekstra arbejdskraft overhørig, vil det blive på bekostning af væksten.

- Der vil opstå udbredt mangel på arbejdskraft, og økonomien risikerer derved atter at løbe ind i en overophedning, eller at opsvinget går tidligt i stå. I det scenarie, hvor det er antaget, at boligpriserne kommer ud i et forløb med selvforstærkende stigninger, som det var tilfældet i midten af 2000'erne, er der stor risiko for et abrupt tilbageslag, skriver Nationalbanken.

Banken venter, at den samlede beskæftigelse i Danmark vil stige med omkring 100.000 til knap 2,9 mio. personer i perioden fra 2014 til 2017. De 45.000 vil komme fra en normalisering af konjunkturerne, mens resten vil komme fra øget strukturel beskæftigelse.

- Løftet i den strukturelle beskæftigelse har først og fremmest baggrund i tilbagetrækningsreformen, der i de kommende år øger den strukturelle erhvervsfrekvens. Hertil kommer nettoindvandring af personer i den arbejdsdygtige alder, vurderer Nationalbanken.