Langdistanceledelse er en stor udfordring

Ledelse på distance kan være en stor udfordring, hvilket Susie A. Kjær, der er arbejdspsykolog i Cowi, sætter fokus på i en ny artikel i Ledernes elektroniske tidsskrift Ledelse i Dag. Fold sammen
Læs mere

I sidste uge talte jeg med en leder, som har fået en ny udfordring. Han er blevet chef for nogle medarbejdere, der ikke fysisk befinder sig på virksomhedens faste domicil, hvor lederen selv har sin daglige gang, men derimod på et kontor i den modsatte ende af landet. Lederen er ikke i tvivl om, at arbejdsopgaverne nok skal blive løst på bedste vis. Hans bekymring går mere på lederrollen. Han har ikke mulighed for tæt kontakt med sine medarbejdere, som han har været vant til, og han skal nu til at udøve virtuel ledelse og kommunikere via mail, sociale medier, telefonmøder og Skype, hvilket er noget uvant for ham.

Medvirkende til hans bekymring er også, at den tidligere leder havde valgt at fratræde, da hun havde ikke følte, at hun magtede opgaven. Det var ikke lykkedes hende at skabe de gode relationer eller det arbejdsmiljø, som hun ønskede for at sikre høj motivation og arbejdsglæde.

Ledelse på distance kan være en stor udfordring, hvilket Susie A. Kjær, der er arbejdspsykolog i Cowi, sætter fokus på i en ny artikel i Ledernes elektroniske tidsskrift Ledelse i Dag.

Baggrunden er et forsikringsprojekt i samarbejde mellem Cowi, CBS og SDU, og resultaterne viser, at medarbejdere uden ledere eller kolleger i nærheden i højere grad kan føle sig ensomme, isolerede, tilsidesatte og uden for fællesskabet og ikke som en del af virksomheden.

Ud over social isolation i arbejdet viser forskningen endvidere, at en anden risiko er stress.

Når en medarbejder arbejder alene, kan der opstå et dilemma mellem, hvornår man har gjort sit arbejde godt nok, og hvornår man kan tillade sig at holde fri, ligesom der kan opstå tvivl om, hvor meget man skal stå til rådighed.

Endelig viser forskningen, at der er stor risiko for, at nogle medarbejdere føler sig forfordelt med hensyn til goder, arbejdsopgaver eller anerkendelse. Alt sammen risici, som svækkes eller forstærkes, alt efter hvordan den enkelte leder formår at lede pr. distance.

Artiklen giver også nogle bud på, hvordan man kan sikre trivsel på distance. Det er blandt andet hyppige én-til-én samtaler over telefonen, planlægning af faste samtaler og virtuelle møder, klare værdier, f.eks. at undlade at sende mails døgnet rundt, være lyttende og anerkendende og i det hele taget være opmærksom på at stille åbne spørgsmål som f.eks.: »Hvordan har du det?«, eller »Hvordan trives du?«, da man ­netop på grund af afstanden ikke kan aflæse ansigts- ­eller kropsudtryk.

Jeg er helt sikker på, at man sagtens kan være en god leder på distance, men en væsentlig faktor for at lykkes er nærvær, hvilket jeg er helt sikker på godt kan lade sig gøre, selv om det skal ske virtuelt.

Men jeg tror kun, at det kan lykkes, hvis man sætter helt klare kriterier for opgaven, og her spiller strukturer og planlægning en stor rolle.

Medarbejderne må på intet tidspunkt føle sig ensomme og uden for fællesskabet, og de må aldrig opleve fravær af ledelse.

Virtuel ledelse findes allerede i dag i stort omfang – og for nogle ledere endda med så store geografiske spredninger, at det omfatter flere tidszoner. Vi vil helt sikkert i fremtiden blive endnu mere udfordret på den virtuelle ledelse: Vores medarbejdere vil løse opgaver hjemmefra, som projektleder hos en kunde, på ferien eller måske på en café.

Det stiller krav til både lederen og lederskabet, men det stiller også krav til medarbejderen. Vi kan ikke komme udenom, at hovedansvaret for et godt arbejdsmiljø ligger hos ledere, men det ligger også hos den enkelte medarbejder, der også skal være med til at sikre forventnings­afstemning og åben, ærlig dialog om hverdagens udfordringer – uanset om man fysisk sidder i samme bygning eller langt fra hinanden.

Vibeke Skytte er direktør i interesseorganisationen Lederne