Lad B-mennesker sove længe - undgå trafikkaos

Hvis pendlere fik lov til at møde én til to timer senere på arbejdet, ville en stor del af tidsspildet i morgenens og eftermiddagens bilkøer kunne undgås.

Og samfundet ville spare penge.

Det viser beregninger, som Dansk Vejforening - en privat forening, der har som formål at udvikle og forbedre vejnettet og vejtransporten - har foretaget i samarbejde med foreningen B-samfundet, skriver Jyllands-Posten.

På alle de store og mest trafikerede trafikårer ser man det samme. Fra kl. 7-9 er trafikken tæt. Det samme gælder fra kl. 16-18.

Sådan er det også på Helsingørmotorvejen, som danner baggrund for undersøgelsen, der viser, at myldretidstrafikken fra Hørsholm til København koster hver enkelt bilist tre minutter mere i transporttid om dagen. Ifølge undersøgelsens beregninger koster det samfundet 70-80 mio. kr. årligt.

Men denne spild af tid og penge er der råd for, siger sekretariatschef i Dansk Vejforening Søren Bülow:

»Vores beregninger viser, at hvis 10-20 pct. af trafikken kunne flyttes én time - eventuelt to - ville de værste trængselsproblemer formentlig kunne undgås på mange af de mest belastede veje.«

Flere B-certifikater

Oplysningerne glæder Camilla Kring. Hun er stifter af og formand for B-samfundet, foreningen, der siden januar i år har arbejdet for at indføre et parallelsamfund til 8-16-samfundet: Et B-samfund, hvor bl.a. arbejdspladsen accepterer, at medarbejderen møder på arbejde hen ad formiddagen.

En række virksomheder har allerede modtaget et B-certifikat som et tegn på, at de byder B-mennesker velkomne i deres arbejdsstyrke og indretter firmaets mødetider efter B-medarbejdere. Nogle steder har medarbejdere fået forhandlet ind i deres kontrakt, at de er B-mennesker. Derfor skal de aldrig møde før kl. 10.

»Mange virksomheder vil med fordel kunne indføre to arbejdstidsintervaller i virksomhederne: 8-16 og 10-18. Det vil gavne virksomhedens produktivitet, og det vil samtidig resultere i færre trafikpropper på de danske veje. Mange steder udnyttes vejenes kapacitet kun fire timer i døgnet. Med B-arbejdstider vil vi kunne sprede myldretidstrafikken, og det vil både forbedre samfundsøkonomien og livskvaliteten for B-menneskene,« siger Camilla Kring.

Kilde: Jyllands-Posten