Kvinderne trækker væksten i bådbranchen

Den danske bådbranche melder om nye salgsrekorder. En ny generation af sejlere og ikke mindst kvinderne vil have store både med komfort som derhjemme. Den største udfordring bliver, om havnene kan følge med.

Der bliver solgt færre sejlbåde, til gengæld bliver de større og dyrere og med krav om masser af udstyr, der gør sejladsen og ophold på båden mere komfortabel. Her en sejlbåd og interiør fra en Beneteau First 50. Fold sammen
Læs mere
Sejlere og besøgende i en almindelig dansk lystbådehavn i den forløbne sommer kunne oppe fra kajen og broerne med rette stå og fundere over, hvordan i alverden det overhovedet var lykkedes for en stor del af fartøjerne at komme ind igennem den oftest snævre indsejling.

Det eneste, der i øjeblikket synes at stå i vejen for den danske bådbranches kolossale vækst båret frem af en helt ny og krævende generation af sejlere, der sætter helt nye standarder for friluftslivet til søs, synes at være de landlige omgivelser som havne og tidssvarende faciliteter.

Det er til gengæld også det eneste, den danske bådbranche kan bekymre sig om et nyt forrygende år, der igen beviser, at danskerne har fået flere penge i husholdningen og er parat til at bruge dem.

Vækst på 400 pct.
Renset for unøjagtigheder og det faktum, at ikke alle i bådbranchen som helhed indberetter alle salgstal til Danboat, Søsportens Brancheforening, har den øget overskuddet i eksportstatistikken med godt 100 millioner kroner til, så den udgør omkring en halv milliard kroner. Med en rekordindgang for de danske bådværfter er tallet støt sigende, vurderer branchen selv.

Visse grupper af solgte både de sidste to-tre år har oplevet en stigning i omsætningen på op til 400 procent.

I det forløbne år 2006/07 holder sejlbåde nogenlunde salgstallene. Der bliver solgt færre, men til gengæld bliver de større og dyrere med øget fokus på nye moderne løsninger som rullesejl og elektronisk navigation, mens interessen og kravene fra gamle og nye sejlere til bådenes indretning er stærkt stigende.

Motorbåde i mindre og mellemstor klasse har det sidste år oplevet en vækst på knap 40 procent.

»De sidste år har været rigtig gode for bådbranchen, som nyder godt af danskernes stigende interesse for fritidslivet til søs,« konstaterer Eric Quorning, formand for Danboat, der tegner et helt nyt billede af branchen:

»Vi vil fremover se mange forskellige former for fritid på vandet. Nye bådtyper som et amfibium mellem båd og campingsvogn, sejlbåd og motorbåd. Pontonbåde som flydende sommerhuse og firmakontorer og husbåde, der kan flyttes mellem specielt nyindrettede marinaer.

Familieaktivitet
Netop problemet med at få faciliteterne på land til at følge udviklingen i de stadigt mere avancerede sejl- og motorbåde bliver formentlig fremtidens største udfordring for branchen.

»Andre fritidsgrupper som camping har for lang tid siden set danskernes øgede kvalitetskrav og serviceniveau og har handlet klogt og hurtigt. Vi må se i øjnene, at det stigende salg af store både også indebærer et øget behov for større og flere bådpladser, vand og el og ikke mindst elektronisk mediemulighed som for eksempel trådløs internetadgang,« siger Eric Quorning, der erkender, at bådbranchen også i forhold til ferierejser og udbydere af sommerhuse ikke har været dygtige nok til at markedsføre sig selv.

Omvendt kan branchen glæde sig over, at søsport i dag er en udpræget familieaktivitet:

»Illusionen hosmange om bådfolket som en generel udgave af Thor Heyerdahl med sømandstrøje, sejlerkasket og sur nedadvendt pibe, der afskriver sig enhver form for nutidens teknologi, skal tænkes om igen. Nye navigationssystemer gør livet meget lettere for nye sejlere. Kvinderne føler sig generelt meget mere sikker ved sejlads, og de er en meget vigtig faktor for, at nye bådejere kommer til.«