Kvinder er alt for godt uddannede til deres job

Mændene studerer ikke mere end højst nødvendigt. Kvinderne læser og studerer - også selv om de ikke har brug for al den uddannelse og klogskab i deres daglige arbejde.

Det fremgår af en ny svensk undersøgelse, udarbejdet af nationaløkonomerne Katarina Katz og Mats Johansson, skriver Politiken.

Med undersøgelsen mener de at kunne konkludere, at de meget forskellige uddannelsesniveauer kan forklare en del af den fortsatte uligeløn mellem mænd og kvinder.

Hvis kvindelige lønmodtagere i højere grad havde et job, der matchede deres uddannelsesniveau, ville de være betydelig bedre lønnede - og så ville der være mindre uligeløn mellem mænd og kvinder, fastslår de to svenskere. For kvinderne er ganske enkelt for godt uddannede til de job, de beklæder:

»Hvis kvinder i højere grad havde job, der modsvarede deres uddannelse, ville lønforskellen være mindre«, siger Katarina Katz til Dagens Nyheter og Svenska Dagbladet. .

Ifølge undersøgelsen har mere end hver tredje svenske kvinde i dag en højere uddannelse, end hun behøver i sit arbejde. Kun hver syvende kvinde har en mindre uddannelse, end hun behøver i jobbet.

Herhjemme findes ingen tilsvarende undersøgelser, men de svenske resultater kommer ikke bag på de danske eksperter:

»Det ligger meget godt i tråd med de undersøgelser, vi har lavet, hvor vi blandt andet kan se, at kvinderne uddanner sig mere og mere«, fortæller Mette Deding, seniorforsker på Socialforskningsinstituttet (SFI), til Politiken.

»Hvis man ser på de yngste generationer på arbejdsmarkedet har kvinderne allerede overhalet mændene i uddannelsesniveau«.

»Men vi kan også se, at mændene er bedre til at få noget ud af deres uddannelser, når det gælder lønnen. Mændene uddanner sig simpelthen mere målrettet mod de fag, der giver god løn, eksempelvis naturvidenskab og samfundsfag. Kvinderne uddanner sig primært i fag, der retter sig mod den offentlige sektor. Og det er altså ikke der, man skal være, hvis man gerne vil have en høj løn«, siger Mette Deding.

Hun understreger, at netop det kønsopdelte arbejdsmarked er og bliver den væsentligste forklaring på den fortsat markante forskel på lønningerne mellem mænd og kvinder i Danmark.

I perioden mellem 1993 og 2002 havde svenske mænd i gennemsnit en timeløn, der var et sted mellem 13 og 15,5 procent højere end kvindernes. Herhjemme viser Socialforskningsinstituttets seneste rapporter, at lønforskellen mellem mænd og kvinder ligger et sted mellem 12 og 20 procent.

Til gengæld er det danske arbejdsmarked tættere på ligeløn end så mange andre. For ifølge det schweiziske institut IMD's 2007-årbog over verdens konkurrenceevne rangerer Danmark som et af de lande, der er tættest på ligeløn mellem mænd og kvinder. Her indtager Danmark en tredjeplads. Kilde: Politiken