Krisen gør ansatte utrygge

Får de ansatte ikke at vide, hvordan krisen rammer deres arbejdsplads, bliver de utrygge. De højst uddannede får mest at vide, viser undersøgelse.

Læs mere
Fold sammen
Ansatte uden uddannelse må leve i langt større uvidenhed om, hvordan den aktuelle økonomiske krise påvirker deres arbejdsplads end ansatte med en lang videregående uddannelse.

Det viser en stor undersøgelse, som det københavnske kommunikationsbureau Kommunikationsgruppen as har fået lavet i samarbejde med analyseinstituttet Zapera, skriver epn.dk.

Undersøgelsen afslører, at virksomhederne generelt er gode til at informere deres medarbejdere. Således svarer over halvdelen af de adspurgte – 57 procent – at de er blevet informeret af ledelsen om krisens betydning for virksomheden.

Utryg på arbejde
Men bag tallet gemmer sig en betydelig forskel på hvilke medarbejdergrupper, der nyder bedst af informationerne.

Kun hver anden ansat – 53 procent - uden anden uddannelse end grund- eller realskole har fået klar besked af ledelsen, mens tallet for ansatte med en lang videregående uddannelse er på hele 64 procent.

”Undersøgelsen tyder på, at der er en betydelig social slagside, når man ser på informationsniveauet i virksomhederne. Det er betænkeligt, når man betænker, hvor svært det var at rekruttere og fastholde medarbejdere på alle niveauer for blot få måneder siden. Den situation vil formentligt opstå igen, når krisen er overstået. God kommunikation er den bedste måde at pleje sit brand. Også i krisetider”, siger direktør i Kommunikationsgruppen as, Lisbeth Wirgowitsch, ifølge epn.dk.

Den sociale slagside viser sig også, når man spørger de ansatte, om de føler sig velinformerede om krisens betydning for deres arbejdsplads.

Undersøgelsen viser også, at information har vital betydning for medarbejdernes trivsel. Således svarer 52 procent, at det i høj grad påvirker deres arbejdsgælde i positiv retning, at de er informeret om, hvordan det går med virksomheden. Modsat svarer 49 procent, at manglende information gør dem utrygge.

Og her gør det ikke nogen forskel, om man har en lang uddannelse eller slet ingen.