Krav til offentlige ledere: Vær ærlig!

Det er vigtigt som offentlig leder ikke at skjule noget. Vær ærlig og fortæl tingene, som de er, fastslår civilingeniør og udviklingschef i Kuben Management, Anders Thanning, der har haft en lang karriere i det offentlige.

Anders Thanning. Fold sammen
Læs mere

Vær ærlig. Du må aldrig som offentlig leder skjule noget, lyve eller snyde. Er der sket en fejl, så sig det. Det vil alligevel blive opdaget før eller senere, så tag selv initiativ til at få det bragt ud af verden. Derfor skal du også lære at sige, at du beklager og undskylder – og så skal du vide, hvad du skal gøre for at undgå, at det sker igen.

Det er lektion ét i rollen som offentlig leder ifølge Anders Thanning, der har mange års erfaring som leder og topleder i det offentlige – blandt andet over 20 år i Hvidovre Kommune. Hans mangeårige erfaring gør, at han indgår som caseperson i IDAs kursus for offentlige ledere, hvor han giver svar på og indspark til, hvordan du som leder i det offentlige klarer de konkrete udfordringer – og hvordan du navigerer med skiftende kurs i usikkert farvand.

»Du skal altså fortælle om fejlen, beklage, undskylde og fortælle, hvilke tiltag du vil sætte i værk både her og nu og på den lange bane for at undgå, at det sker igen. Du skal nemlig opretholde tilliden til politikerne og dine interessenter. For du mister din autoritet, hvis den ryger ud af dine hænder – og så står du svagere i din rådgivning af politikerne,« lyder det klare råd fra Anders Thanning.

Hvad driver og motiverer politikerne?

Hvad driver og motiverer politikerne? De tænker meget på at blive genvalgt ved næste valg – og levere noget positivt og synligt til borgerne, som skal støtte dem.

»Den mekanisme skal du forstå og acceptere som offentlig leder. Men alligevel skal du fortælle om konflikter og dilemmaer. I sager, der skal politisk behandles, skal en eventuel konflikt være beskrevet. I sidste ende bliver konflikten i sagen en politisk afvejning. Her kommer åbenhed og ærlighed igen i højsædet, så det ikke giver problemer senere,« siger Anders Thanning.

Lyt og vær loyal

Offentlige ledere skal kunne identificere sig med at udvikle og påvirke samfundsudviklingen, mener Anders Thanning. En offentlig leder skal kunne lide mennesker, at tilrettelægge processer, skabe resultater og lave gode løsninger indenfor de rammer, der er tilstede. Ledelse bør udspringe af lyst.

»Du skal som offentlig leder være i stand til at lytte til politikerne og være god til at tale med dem. Du skal kunne indtænke deres perspektiver i de løsninger, du kommer med. Du skal opnå politikernes tillid ved, at de skal se sig selv i de ting, der løftes op til beslutning. De skal se, at du har gjort dig umage og taget dem alvorligt,« siger Anders Thanning.

Hold dig selv i frakkeskøderne

Det er vigtigt, at du som offentlig leder i samarbejdet med politikere og andre interessenter om løsningen fortæller, hvis de er for dyre eller ikke er realistiske.

»Du må holde dig selv i frakkeskøderne og ikke lade dig rive med af en fantastisk løsning, der ikke er realistisk. Du skal finde den hårfine balance mellem, at løsningen skal være ambitiøs og spændende, men du skal omvendt også sikre dig, at løsningen kan gennemføres, når den er vedtaget,« siger Anders Thanning.

Du skal derfor også sørge for ikke at have så høje faglige ambitioner, at du mister fodfæste. Offentlige ledere er sat i verden for at gøre de ting, som politikerne ønsker, at der skal gøres indenfor de økonomiske rammer.

»Du skal gøre dit bedste for at udnytte de muligheder, som du får stillet til rådighed. Derfor skal du også være forberedt på, at der kan komme konflikter mellem de rammer, der er sat og din egen faglighed. Her skal du i samarbejde med dine medarbejderne spotte og håndtere løsninger og muligheder – og du skal kunne motivere dine ansatte i det råderum,« påpeger Anders Thanning.

Loyaliteten opad er vigtigst

Som topchef i det offentlige – direktør eller afdelingschef – skal dit hovedfokus være på ledergruppen. Det er her, der skal dyrkes et fællesskab, er Anders Thannings erfaring.

»Du skal sikre, at loyaliteten går én vej og det er opad. Din loyalitet skal ikke kun gå til dine medarbejdere og til din faglighed. Derfor skal du satse på, at I som chefgruppe udvikler jer sammen – personligt og fagligt. I skal kende hinanden, for kendskab giver venskab – og på den måde får du langt lettere ved at forstå dine chefkollegers udtalelser og handlinger,« påpeger Anders Thanning.

Derfor er det også vigtigt at vide, hvordan du leder din chef: Værktøjer til at lede opad.

Lederen skal sætte retning og hastighed

De største udfordringer for en offentlig leder gennem mange år er de stigende krav gennem love, regler og reformer – samtidig med, at der har skulle spares. Mantraet har været at nå mere og skabe bedre resultater.

»Der er borgerinddragelse og merdemokrati, vi har skullet lave administrative forenklinger digitalt og skaffe os råderum. Det har krævet nye kompetencer, som vi har skullet udvikle, mens maskinen har kørt. Nogle medarbejdere elsker forandringerne, andre er store modstandere,« siger Anders Thanning.

Derfor er selvledelse og gennemslagskraft nøgleord for en offentlig leder.

»Lederen skal sætte retningen og hastigheden for, hvad der skal ske. Du er som offentlig leder nødt til at styre din butik gennem holdninger, værdier og strategiske mål,« siger Anders Thanning og kommer igen tilbage til ærligheden, som også skal gælde overfor medarbejderne for, at du som leder får den nødvendige gennemslagskraft.

Er du uformel leder? Så har du en ekstra udfordring med at skabe motivation for din indsats og opnå gennemslagskraft i organisationen.

Lederne skal også vise medarbejderne, at de selv er i stand til at løse og kvalificere en sag sammen med medarbejderne, fordi det skaber en respekt, når som du leder kan håndværket.

Hvad er dit råderum hver dag?

Anders Thanning mener også, at det er en løbende opgave for en offentlig leder at afklare sit ledelsesmæssige råderum. Det kan ikke gøres én gang for alle, men dagligt, da det hele tiden ændrer sig i forhold til den konkrete sag og politikerne.

»Der er jo rigtig mange ting, som politikerne finder interessant, og som derfor ikke kan overlades til en embedsmandsbeslutning. Du skal vide, hvad målet er – og så skal de vide, at nogen gange er metoden eller måden at nå målet på det vigtigste for politikerne,« siger Anders Thanning. Hvis der for eksempel skal samarbejdes med en sportsforening kan det være, den skal involveres på en bestemt måde. Derfor skal du være opmærksom på dit råderum, metoder og proces.

Politikerne vil gerne være synlige

Anders Thanning ser også en tendens i tiden til, at politikerne gerne vil være synlige – de vil vise, at det er dem, der styrer kommunen eller regionen.

»Der er ingen tvivl om, at kravene til offentlige ledere er blevet større hele vejen rundt. På den måde er offentlige ledere mere fastlåst i centrale regelsæt og en strammere økonomi. Der er ikke så stort et rum at agere i, da enhver dag har en finansieringsdel, som er det helt store spørgsmål,« siger Anders Thanning, der med årene selv er nået til den erkendelse, at en offentlig leder er en brik i et større spil. Du skal som embedsmand sikre at større sager er politisk forankret.

Artiklen er oprindeligt bragt på universe.ida.dk.