Krav til bestyrelsesuddannelse: Strategi og risikostyring

Danske bestyrelsesmedlemmer har skarp fokus på risikostyring og bestyrelsens strategiarbejde.

Læs mere
Fold sammen

Danske bestyrelsesmedlemmer har skarp fokus på netop risikostyring og bestyrelsens strategiarbejde, og de to tema bliver i Nyhedsbrev for Bestyrelsers rundspørge til danske ledere fremhævet, som de forhold, bestyrelsesmedlemmer gerne vil lære mere om på en uddannelse.

Med mulighed for flere svar fremhæves det i hele 69 % af svarene, at risikostyring er bestyrelsens vigtigste fokuspunkt i 2014. Næsten samme andel – 78 % - peger på bestyrelsens strategiarbejde som en af bestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver i det nye år. Også her vil bestyrelsesmedlemmerne gerne blive klædt bedre på under et uddannelsesforløb.

Budskabet fra erhvervslederne er meget positivt, da det blandt andet viser, at man i de fleste bestyrelser er rykket videre end at have fokus på det basale bestyrelsesarbejde, herunder processer omkring bestyrelsesreferatet og andre mere praktiske forhold.

Kun 30 % af bestyrelsesmedlemmerne går på kursus for at få indsigt i den praktiske tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet. Til gengæld er der fortsat meget fokus på, hvordan man får bestyrelsesarbejdet til at fungere mere effektivt, og hvordan man sammensætter bestyrelsen optimalt.

72 % siger, at de gerne vil have mere fokus på, hvordan man får dannet den optimale bestyrelse, og hvilke kompetencer, der er brug for. 55 % siger, at de ønsker mere indsigt i, hvordan bestyrelsen arbejder med prioritering af opgaverne, og hvordan bestyrelsen bruger sin tid. Endelig mener ca. 63 %, at de har brug for mere indsigt omkring de lovgivningsmæssige krav og pligter, og hvordan det praktiske bestyrelsesansvar har udviklet sig.

Læs mere i Nyhedsbrev for Bestyrelser nr 21.

Hold dig opdateret - tilmeld dig Nyhedsbrev for Bestyrelsers gratis nyhedsmail