Kommunikation er det sværeste

Ejerleder ser kommunikation som en af det nye års helt store udfordringer. Han oplever ofte, at dele af informationer til medarbejdere bliver misforstået.

Læs mere
Fold sammen
Ægteparret Jan og Lisette Munch Sørensen har succes med butikskæden Petworld, som parret har opbygget gennem ti år.

I dag driver parret ti jyske Petworld butikker samt en på Fyn, der alle sælger foder og tilbehør til kæledyr. Nogle af butikkerne er så store, at det er mere korrekt at kalde dem for supermarkeder.

Familien Sørensen har ekspansionsplaner og vil åbne 30 nye butikker de kommende fem år i jyske og fynske byer med 8.000-10.000 indbyggere.

I år åbner fem nye Petworld butikker. Kontrakterne om nye lejemål er nemlig allerede underskrevet. Økonomisk går det godt for Pet World, der gennem årene er vokset med tocifrede procenter. Virksomheden mærker ikke den økonomiske krise, og Jan Sørensen budgetterer med en trecifret millionomsætning i 2009.

Hvad er din største udfordring her og nu som leder?

Her og nu er den største udfordring at sørge for, at organisationen har de fornødne ledelsesmæssige ressourcer - det vil sige personale på ledelsesniveau. De skal blandt andet implementere de retningslinjer, som jeg udstikker for den videre strategi og vækst. Jeg lægger især vægt på ensartethed og udførelse af daglige direktiver for driften.

Hvordan vil du tackle opgaven?

Det gør jeg igennem hyppig opfølgning og tæt samarbejde med personalet i hverdagen. Jeg praktiserer synlig ledelse og hyppige personalesamtaler med udgangspunkt i konkrete fastsatte mål, der er brudt ned på de enkelte afdelinger og funktioner.

Hvem rådfører du dig med?

Med min hustru og nære venner. Og i enkelte tilfælde også med virksomhedens rådgivere så som revisor og advokat. I mange tilfælde er »første« indtryk eller beslutning dog altid den rigtige. Derfor træffer jeg hellere ti hurtige beslutninger med baggrund i situationen end lade en sag gå op i »for meget snak«.

Hvad er det bedste ved at være leder?

Det er friheden til selv at vælge og kunne tage beslutninger, der udmøntes i konkret handling. Og det er ikke mindst også den afvekslende hverdag. Den er præget af foranderlighed, når man arbejder med mennesker. Det gør, at man hele tiden bliver udfordret på alle sanser.

Hvad er det sværeste?

Kommunikation. Selv om det er et af ledelsens vigtigste elementer, går der altid noget tabt på grund af forskellen mellem afsenderens indforståethed og modtagerens oplevelse af situationen. Gentagne gange oplever man, at man troede, at alle havde forstået de afgivne informationer. Men alligevel kikser det i 20-30 procent af tilfældene.

Hvad gør dig glad som leder?

Når ting lykkes efter hensigten. Og når de mennesker, der er omkring mig, »blomstrer« og vokser med de opgaver, de får stillet.

Hvad gør dig vred?

Svigt, især ved manglende indfrielse af løfter.