Køn afgør ikke lederstil

Ny forkskning bryder med den traditionelle opfattelse af, at det er kønnet, der præger chefens ledelsesstil.

Læs mere
Fold sammen
Mænd er problemorienterede og kvinder er mere relationsorienterede. Sådan lyder den traditionelle forestilling om, hvordan mænd og kvinder har forskelligt fokus som ledere. Men der kan netop blot være tale om en forestilling mere end fakta.

Ifølge en artikel i tidsskriftet International Journal of Cross Cultural Management er det i langt højrere grad din kulturelle baggrund, der påvirker chefens måde at være leder på, end det har noget at gøre med, om chefen er mand eller kvinde.

Samlet er 64.000 ansatte i 42 lande blevet bedt om at vurdere deres i alt 13.600 ledere og deres ledelsesmetoder.

Her scorer kvinderne højere karakterer end mændene, når det gælder deres evne til at vise interesse og enve til at organisere og skabe struktur. Og kvinderne menes ikke at lægge mere vægt på relationer end problemløsning.

Den nye forksning peger altså på, at der må brydes med de gængse stereotyper, som handler om, at biologien spiller ind på ledelsesstilen. I stedet er det chefens kulturelle baggrund, som præger lederstilen.

-ulha