Køberne kommer med drømmene under armen

Danske sejlere kræver komfort som derhjemme i dag. En ny generation af sejlere sætter nye standarder for, hvad de stadig større lystbåde skal indeholde. Og flere orker enten ikke eller har ikke tid til at vedligeholde deres både, men overlader det til andre, så de kan sejle med få timers varsel og med køleskabet fyldt op.

Ledningerne i de tætpakkede kabeldåser, der løber langs skrogsiden i det store styrehus, ligner en installation, som er i stand til at levere strøm og den nyeste teknologi til en mellemstor dansk provinsby. Under styrehusets endnu ufærdige dørk er de to store MTU turbo motorer på hver 2.000 hestekræfter på plads. De yder til en topfart på 45 knob. eller over 80 kilometer i timen.

I disse dage er fartøjet med en overalt længde på 82 fod, ca. 25 meter, en byggeplads på Tuco Yacht Værft i Fåborg med udsigt til industriområdet gennem hallens åbne port og med et mylder af danske bådebyggere om bord, teknikere og ansatte fra en italiensk underleverandør, der leverer og monterer det ædle træ til skibet, en Royal Denship 82 Open.

Direktør Jonas Pedersen, medindehaver af Tuco Yacht Værft sammen med Jakob Frost, fastholder, at det indpakkede skib søsættes om ca. fire uger i Fåborg Havn, hvor den vil åbenbare sit skinnende, dybdeblå fribord og titaniumgrå overbygning.

Det er nummer fire af typen, som Tuco leverer for det danske firma Royal Denship til en udenlandsk kunde, og skibet vil formentlig være på vej til Middelhavet, Bahamas eller andre mere eksotiske steder end Fåborg Fjord og Det Sydfynske Øhav – trods alt.

Designere og konstruktører fra det britiske Dixon Yacht Design har udformet den som en »convertible«, hvor hovedparten af taget over styrehuset og agterskibet kan skydes tilbage, så skibet forvandles til en åben »Day Cruiser«. Ja, det kalder de den faktisk, når skibet ikke er lukket til.

Luksus om bord
Royal Denship 82 Open er naturligvis en ypperlig drøm om klasse, design og luksus og et af de største fartøjer, Tuco Yacht Værft har bygget. Men tendensen er klar nok, for flere og flere – og heriblandt også mange danskere – bliver mere og mere krævende; og de er parat til at betale, hvad det koster for at få den fornødne komfort i deres både, så der reelt ikke er den store forskel på, om de opholder sig hjemme i boligens stue og køkken eller om bord på båden.

De dage, da det at blive våd og kold var en naturlig del af sejlerlivet og i hvert fald blandt mandlige sejlere blev opfattet som vældig maskulint og modigt, er talte for mange. Og de gider heller ikke længere stå i kø foran primitive og usle toiletter og baderum i utidssvarende lystbådehavne. De vil medbringe det hele selv.

Det mærker Tuco Yacht Værft, der er en projektorienteret virksomhed og med få undtagelser ikke bygger både i seriefremstilling. De har til gengæld udført serieproduktion i stor stil som underleverandør for andre, ikke mindst X-Yachts i Haderslev, men også Royal Denship og det verdenskendte Walsteds Baadeværft på Thurø. De to bådebyggerudlærte Jonas Pedersen og Jakob Frost startede i sin tid for sig selv i ydmyge lokaler i et gammelt garveri i Fåborg.

De ringer – vi klargør
Næsten 150 både er det blevet til siden, og det har udløst flere højtidelige priser, bl.a. fra Dansk Industri, til Tuco.

»I dag er vi blevet så kendte og så store, at nu kommer privatkunderne til også. Ofte kommer de med deres drøm under armen i form af tegninger på en båd, de gerne vil have bygget,« siger Jonas Pedersen, der helt kan bekræfte de seneste års krav blandt kunderne om større og større både og mere komfort.

»Før i tiden var sejlerne et folk, der hyggede sig meget med deres både, også når de ikke sejlede, og hvor de brugte meget tid på vedligeholdelse og samvær med andre. I dag går udviklingen klart i retning af at slå sommerhuset sammen med en aktiv fritid. Tingene skal bare være i orden, og de skal sejle. De nye sejlere i dag, som køber de store både, kommer med en helt anden baggrund end tidligere, og de ved, hvad de vil have,« fortæller Jonas Pedersen, som i lighed med udviklingen andre steder i verden nu også tilbyder at passe folks både, når de ikke bruger den.

Det kaldes Yacht Management, som omfatter pasning og pleje, vedligeholdelse, optagning, søsætning og sågar catering, proviant i køleskabet og fulde tanke, så sejlere med to timers varsel kan ringe og sige: »Vejret er godt. Nu vil vi gerne ud at sejle.«

Når sejleren vender hjem efter en weekend, forlader de båden, der efterfølgende gøres klar igen til næste tur.

»Bor du i og omkring København, har du faktisk ikke ret gode sejlermuligheder, hvis du kun har weekenden eller få dage til rådighed. Bor du nord for København, og din båd ligger syd for, fordi der er mange års ventetid på en bådplads, skal du bruge næsten lige så lang tid på at komme derned og klargøre båden, som det tager at køre til Fåborg, hvor vi holder båden klargjort og parat til at sejle. Vi har mange forespørgsler, og det er lige fra ejere af forholdsvis store skibe til både, der kan transporteres på en trailer,« siger Jonas Pedersen.