Københavns Universitet: Psykologer og sociologer skal lære at bruge »big data«

En ny kandidatuddannelse på Københavns Universitet skal uddanne økonomer, sociologer og andre samfundsvidenskabere i datavidenskab. Uddannelsen vil blive den første af sin art i Danmark og kan meget vel være et billede på, hvad fremtidens kandidater skal undervises i.

Kandidatuddannelsen Social Data Science på Københavns Universitet skal udklække samfundsvidenskabelige kandidater med stærke datafærdigheder. Uddannelsen er den første af sin art i Danmark, og det er på høje tid, at den bliver udbudt, mener den 25-årige studerende Christian Olesen, formand for studenterforeningen Digi-Talks, der forsøger at skabe en interesse for digitalisering blandt studerende. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Det er frokosttid på Københavns Universitet (KU). Studerende stimler hen til et mindre forelæsningslokale i udkanten af campus, hvor studenterforeningen Digi-Talks inviterer til et timelangt frokostoplæg om dataetik.

Udbuddet på cirka 50 stole dækker langtfra efterspørgslen til dagens oplæg, og mange er derfor forvist til pladser på gulvet og i vindueskarmene. Oplægget lader til at appellere til en bred kam af studerende, som blandt andre tæller psykologer, sociologer og økonomer fra KU samt enkelte fra Copenhagen Business School og IT-Universitetet.

25-årige Christian Olesen, formand for Digi-Talks, takker for fremmødet og introducerer dagens oplægsholdere, som er Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørernes fagforening, IDA, og Mads Rydahl, entreprenør og en af udviklerne bag den Apple-talestyrede assistent, Siri.

»Vores vision er at spire en interesse for digitalisering blandt studerende,« forklarer Christian Olesen, som er kandidatstuderende i økonomi, da Berlingske taler med ham.

»Man kan nærmest ikke slå op i en avis uden at læse om, hvordan digitalisering ændrer samfundet. Men for samfundsvidenskabelige studerende på KU er der ud over enkelte valgfags- og sommerkurser meget begrænsede muligheder for at blive introduceret til særlige dele af den digitale udvikling og konkrete digitale redskaber,« siger han.

Netop manglen på kurser og foredrag var blandt årsagerne til, at Christian Olesen og nogle studiekammerater i samarbejde med karrierevejledningen på KU startede Digi-Talks, hvor blandt andre politikere, forskere og folk fra erhvervslivet inviteres til at holde oplæg om digitalisering.

Nu skal en ny uddannelse på KU imidlertid også imødekomme de studerendes spirende interesse for digitalisering.

Uddannelse integrerer samfundsvidenskab og datavidenskab

Ud over studerende er det i den grad erhvervslivet og offentlige institutioner, der efterspørger en tværfaglig uddannelse, der ikke kun udklækker specialister i programmering, men giver studerende med en stærk samfundsfaglig baggrund en introduktion til datavidenskab.

Sådan lyder det fra Andreas de Neergaard, prodekan for de samfundsvidenskabelige uddannelser på Københavns Universitet. Han har for nylig ansøgt Uddannelsesministeriet om at oprette kandidatuddannelsen Social Data Science. Uddannelsen skal give studerende med samfundsfaglig baggrund en indføring i at indsamle, strukturere og håndtere store mængder data.

Han henviser til en undersøgelse, som KU har foretaget på baggrund af 1,6 mio. jobopslag fra 2010 til 2018. Undersøgelsen viser, at der er sket en mangedobling af antallet af jobopslag, der efterspørger kandidater med tværfaglige kompetencer inden for samfundsvidenskab og datavidenskab.

»På Social Data Science vil vi samle økonomer, statskundskabere, antropologer, sociologer og psykologer i samme rum og lære dem at behandle »big data«. Både potentialet og arbejdsmarkedets efterspørgsel er kæmpestort,« siger Andreas de Neergaard og giver et eksempel:

Da det amerikanske center for sygdomskontrol i 2008 noterede en stigning i antallet af henvendelser om influenza til sundhedsvæsnet i det nordøstlige USA, udsendte centret som sædvanlig en rapport om, at en influenzaepidemi var brudt ud.

Rapporten ville normalt have været en relevant advarsel for folk, men denne gang var den overflødig.

Ved at kigge på amerikanernes søgninger på nettet havde Google nemlig kunnet fastslå, at der var en influenzaepidemi under opsejling, allerede en uge før centret for sygdomskontrol, som var afhængigt af lægernes indberetninger.

»Eksemplet viser, hvilke fantastiske muligheder der er, hvis man bruger data rigtigt. Indtil videre er der nærmest kun blevet uddannet specialister i programmering, og det er også godt. Men det er afgørende, at der også bliver uddannet kandidater, der både har en forståelse for, hvad man kan med data, og en faglig baggrund, der gør dem i stand til at stille de gode spørgsmål til datasættet,« siger prodekanen.

Fremtiden byder på tværfaglighed og digitalisering

Regeringen fremlagde i sidste uge et nyt udspil til fremtidens universitetsuddannelser, hvor et af ønskerne netop er flere tværgående kandidatuddannelser. Desuden lægger udspillet op til, at digitale kompetencer og teknologiforståelse integreres i alle uddannelser.

En af dem, der var hurtige til at rose udspillet, var TDC Groups koncerndirektør, Jens Aaløse.

»Hvis IT-kompetencerne for alvor skal ud og skabe værdi, så skal de netop kunne kombineres med god forretningsforståelse eller solid indsigt i et fagområde. En af nøglerne til fremtidens arbejdsmarked ligger i evnen til at beherske store mængder data, ny teknologi og IT og omsætte den til de mest innovative og effektive løsninger inden for et givent fag,« siger koncerndirektøren, som samtidig kalder Social Data Science-uddannelsen for et spændende initiativ.

Også koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet, Thomas Østrup Møller, er begejstret for Social Data Science-uddannelsen.

»Uddannelsen favner både samfundsvidenskabelige og centrale data-kompetencer og vil udklække kandidater, som kan gennemskue store mængder tal og analysere komplekse samfundsmæssige problemstillinger. Altså medarbejdere, der har flere essentielle kompetencer, som vi rigtig godt kan bruge i dansk politi,« siger han.

I Dansk Erhverv oplever uddannelses- og forskningspolitisk chef Mads Eriksen en stigende efterspørgsel efter humanistiske og samfundsfaglige kandidater med datafærdigheder.

»Kombinationen af en forståelse for mennesker og en forståelse for, hvad data kan bruges til, er med til at drive den digitale udvikling og skabe nye produkter, der bedre forstår menneskers behov. Sådanne crossover-kompetencer har vores medlemmer en stigende efterspørgsel efter,« siger han.

Studerende skal skrive speciale i virksomheder

I dag indsamler stort set alle virksomheder data. Men udfordringen for mange er, at de mangler medarbejdere, der kan udløse potentialet i dataene. Det er en udfordring, som kandidatstuderende på Social Data Science skal være med til at løse allerede i deres studietid.

Enkelte kandidatstuderende har allerede ageret prøvekaniner for sådanne specialesamarbejder. Den økonomistuderende Joakim Andersen, som i løbet af sin studietid selv har oparbejdet sig gode datakompetencer, skrev sit speciale i samarbejde med Mærsk og med vejledning fra Social Data Science.

»Det var en enormt lærerig proces, fordi jeg havde min daglige gang med en masse mennesker, der havde gode datakompetencer, men kom fra forskellige baggrunde. Samtidig kunne jeg fordybe mig i Mærsks enorme mængder data. En væsentlig forskel fra universitetet er, at dataene ikke kommer i bearbejdede datasæt, men ofte er ubrugte og meget rodede, og det er meget værdifuld læring,« siger den uddannede økonom, der efterfølgende er blevet ansat i Mærsk.

Under specialet fik han vejledning fra SODAS, men havde sin daglige gang på Mærsk, hvor han udviklede en model, der baseret på historiske data kan forudsige, hvor mange containere, der er om bord på et observeret containerskib. Det kan rederiet blandt andet bruge til investeringsanalyser og prissætning.

»På universitetet har de statistiske økonomiske problemstillinger traditionelt været rettet mod relativt små datasæt. Men den enorme vækst i data de seneste 10 år har gjort større datasæt meget mere relevante, og der har uddannelserne måske haft en smule svært ved at følge med udviklingen,« siger Joakim Andersen, som spår Social Data Science-uddannelsen succes.

Det samme gør Christian Olesen, som oplever en støt voksende interesse for digitalisering. Det var fremmødet til dagens event et vidnesbyrd om, og det samme er foreningens næste event, der handler om, hvordan kunstig intelligens påvirker erhvervslivet – over 500 har nemlig allerede meldt sig til.