Knap hver anden au pair arbejder mere end tilladt

43 procent af de danske au pairer arbejder mere end de tilladte 30 timer om ugen. Det er ofte frygten for blive fyret, der får au pairerne til at finde sig i at arbejde alt for mange timer om ugen.

Foto: Diego Cervo.
Læs mere
Fold sammen

Knap hver anden au pair i Danmark knokler med børnepasning, madlavning og rengøring langt mere end de tilladte 30 timer om ugen. Det viser en stikprøve blandt 116 au pairer, som Radio24syv har foretaget.

Migrationsforsker Helle Stenum kan med sin forskning i au pairer genkende resultaterne fra stikprøven.

”Det er realistisk, at tæt på halvdelen arbejder over,” siger hun til Radio24syv.

Helle Stenum mener, at au pair-ordningen er blevet normaliseret som en hushjælpsordning de seneste år:

”I politiske skåltaler bliver den kulturelle udveksling stadigvæk holdt i hævd, men i et realistisk hverdagsperspektiv, der handler det om hushjælp”.

Au pair-ordningen blev indført netop som kulturel udveksling mellem værtsfamilie og au pair, og au pair betyder således ’på lige fod’. Ordningen indebærer, at au pairen skal hjælpe til med lettere husarbejde mellem 18 og 30 timer om ugen – minimum 3 timer og maksimum 5 timer dagligt – så der er tid til sprogskole og kulturel fordybelse. Men sådan er virkeligheden altså langt fra altid:

”Jeg er i realiteten bare en stuepige. Jeg føler ikke, at jeg er en del af familien,” siger en au pair, som ønsker at være anonym, til Radio24syv. Hun fortæller, at hendes arbejdsdag typisk starter klokken 6.30, og at hun arbejder op mod 40 timer i nogle uger. Hun gør desuden rent i en anden families hjem, uden merbetaling.

En anden au pair fortæller til Radio24syv, at hun stod op klokken 6.30 for som det første at tømme kattebakken. Herefter arbejdede hun nogle dage indtil klokken 22 med rengøring, hundeluftning, indkøb og børnepasning - kun afbrudt af en pause midt på dagen. Desuden spiste au pairen ikke med ved bordet sammen med familien. Hun har nu skiftet værtsfamilie.

En tredje au pair fortæller til Radio24syv, at hendes ophold var velfungerende det første år, hvor hun fik lov til at bruge meget tid sammen med familiens børn, men at hun det sidste år fungerede mere som en stuepige:

”I mit andet år havde jeg et uendeligt antal timer. I gennemsnit 7-8 timer om dagen. Min arbejdsdag startede 6.30 om morgenen, og jeg skulle primært gøre rent, rydde op og lave mad. Jeg følte mig ikke længere som en au pair, men som en stuepige.”

Ifølge fagforeningen FOA, der organiserer nogle af de i cirka 2600 au pairer i Danmark, siger de unge mennesker ikke fra over for overarbejde, fordi de frygter at blive fyret, hvis ikke de finder sig i de betingelser, som bliver skitseret af værtsfamilien:

”Konsekvenserne for dem kan være uoverskuelige. Magtforholdet er ikke lige mellem au pair og værtsfamilie. Værtsfamilien vil altid kunne finde en anden au pair, som måske er villig til at finde sig i betingelser, der går udover au pair-ordningen, mens au pairen vil stå til at miste sin indtægt, som jo ofte bliver brugt til at forsørge familien, typisk tilbage i Filippinerne,” siger Jakob Bang, forhandlingschef i FOA, til Radio24syv.

Mere end hver tredje svarer i Radio24syvs stikprøve, at de på et tidspunkt i deres ansættelse har frygtet at blive fyret. Adspurgt hvorfor, svarer en respondent eksempelvis:

”De kræver, at jeg udfører mit arbejde til perfektion, og det kan jeg ikke. De behandler mig som en slave.”

Flere af au pairerne henviser til, at de med deres lommepenge forsørger familien i hjemlandet, for eksempel ved at betale familiemedlemmers uddannelse eller hospitalsregninger. En anden respondent skriver, at hun faktisk blev fyret, da hun ikke ville arbejde over:

”De annullerede min kontrakt, fordi jeg ofte ikke vil arbejde ekstra timer, som ikke er inkluderet i min kontrakt. Det er, hvad der sker, når du åbner din mund for at kræve dine rettigheder”.

Der er særligt tre forhold, der sætter au pairerne i en sårbar situation, mener migrationsforsker Helle Stenum:

”De er fanget i det, jeg kalder ’au pair-fælden’. Deres arbejdstilladelse er knyttet til en bestemt værtsfamilie, det de laver er ikke anerkendt som arbejde, og de er tvunget til at bo hos værtsfamilien. De tre forhold skaber en skrøbelighed, hvor det er svært at sige fra,” siger hun og påpeger desuden, at hvis en au pair bliver fyret, mister hun sin opholdstilladelse, hvis ikke hun kan finde en ny værtsfamilie inden for en måned.

Radio24syv foretog en lignende stikprøve for to år siden, hvor resultatet stort set var det samme – selv om der i de senere år har været stort politisk fokus på au pair-området samt er gennemført en række lovændringer, der skulle forbedre au pairernes vilkår.

En au pair i Danmark skal have kost og logi samt 4.050 kroner i lommepenge om måneden, men det står ofte ikke mål med arbejdsindsatsen, og derfor mener FOA, at au pair-ordningen helt bør erstattes af en husassistent-ordning:

”Au pairerne bliver brugt i nogle forholdsvis velhavende og fortravlede familier. Og derfor vil der ofte være brug for arbejdstid udover de 30 timer, som er reserveret. Det er medvirkende til, at vi siger, at i det lange perspektiv burde det her nok udvikle sig til at være en helt almindelig husassistent-ordning, frem for at være under dække af at være kulturel udveksling,” siger Jakob Bang fra FOA til Radio24syv.

Tidligere mandag startede sagen mod et ægtepar på Bornholm, der udnyttede to filippinere – hvoraf den ene var au pair – som arbejdskraft på deres campingplads. De to udlændinge arbejdede i otte måneder uden en eneste fridag og op mod 13 timer dagligt. Sagen er blevet kaldt en af de groveste sager om udnyttelse af en au pair i Danmark.