Klædt på til det store klimaeventyr

Novozymes skruer op for ambitionerne. Op til offentliggørelsen af årsregnskabet om halvanden uge er ledelsen på vej med en ny strategi, der tager udgangspunkt i klima­udfordringen. Enzymproducententen fra Bagsværd er på flere områder kørt i stilling til yderligere vækst. Ikke mindst med bidraget til en ny generation af bioethanol. Det bliver stort, vurderer koncernchef Steen Riisgaard.

Foto: Rune Evensen.
Læs mere
Fold sammen
Flere åbne døre
Enzymproducentens udgangspunkt og muligheder boostes af klimaudfordringen, der ikke forsvinder af sig selv.

Kernen i det, Novozymes kan, er nemlig at hjælpe kunder til at kunne producere mere ved hjælp af mindre samtidig med, at de genererer mindre affald. Mere output med brug af færre ressourcer, der er producerbare og hurtigt nedbrydelige, er virksomhedens kernekompetence.

“Det er essensen af det, vi kan, og det er der virkelig brug for, når vi ligger så tæt på den kaotiske tilstand, som det var, da råvarepriserne bare steg og steg,” siger Steen Riisgaard og fortsætter:

“Der har vi placeret os, og jeg vil tillade mig at sige, at det ikke er tilfældigt, at vi står der. Vi har arbejdet på at bringe os i den position gennem 15-20 år. På at stille os præcis, hvor vi er, nemlig foran en dør, der nu står pivåben, nemlig bioethanol, og hvor vi allerede er hastigt på vej ind ad den. Samtidig banker vi på en del andre døre.”

Virksomheden har tidligere med held banket på en dør med vaskepulver. Derfor er den gamle kogevask død og stort set erstattet med vask på 30-40 grader. På det marked har Novozymes vaskepulverenzymer en markedsandel på godt 55 procent.

En næsten lige så stor markedsandel har Novozymes inden for enzymer til bioethanol. En perspektivrig markedsposition, men samtidig uhyre omdiskuteret, fordi det handler om 1. generations (1g) bioethanol baseret på fødevarer, f.eks. majs, mens den langt mere effektive 2g-bioethanol baseret på stængler, blade ol. – også med Novozymes i front – først er klar om et par år.

1g-teknologien er blevet kritiseret for ikke at begrænse CO2-emissionen, og dermed været et problem i højere grad end en løsning, for at drive fødevarepriserne i vejret, og for at beslaglægge dyrkbar jord, så andre afgrøder presses ud og i den sidste ende af en kædereaktion rammer regnskoven i Amazonas.

Steen Riisgaard er langt fra enig i kritikken af 1g-bioethanol, som han ser som en forudsætning for, at investorer vil gå i gang med at investere i 2g, når teknologien lanceres i 2010. Samtidig opfordrer han kritikerne til at:
  • Læse livscyklusundersøgelser af, at 1g-bioethanol har en dokumenteret CO2-reduktion, der i amerikanske fabrikker er hævet fra 20 procent i 2001 til et gennemsnit på over 50 procent nu.


  • Forklare, hvordan øget majsefterspørgsel kan drive alle råvarepriser – og ikke kun majspriser – i vejret, og hvordan majs-, korn- og råvarepriser nu kan falde, når der stadig efterspørges endnu mere majs til produktion af bioethanol.


  • Tjekke, at arealet i USA til majsproduktion trods efterspørgslen til ethanol ikke er steget – og dermed ikke har kunnet presse anden produktion væk. Ifølge Department of Agriculture samt den netop offentliggjorte rapport Increasing Feedstuck Production for Biofuels har arealforbruget været ret uændret på 80-90 millioner acres i årevis samtidig med, at majsproduktionen til fødevarer er steget med 90 procent siden 1980, og at udbyttet pr. acre er mangedoblet siden 1940 – de sidste år i kraft af genmodificeret majs.


Herefter mener Riisgaard ikke, at der er meget at diskutere. 2g-bioethanol vil naturligvis blive en enorm gevinst, som Novozymes vil gå efter sin del af. Men allerede 1g er en enorm gevinst – og platformen videre frem – uden at være skyld i alle de dårligdomme kritikerne fremhæver.