Kendt advokatkontor har et problem: Leder med lys og lygte efter kvindelige partnere

For få kvinder ryger til tops og bliver partnere i Gorrissen Federspiel, og alt for mange talentfulde kvinder forlader firmaet. Så nu skal der ske noget.

Når managing partner Tomas Haagen og de øvrige i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel næste år flytter ind i det nybyggede femtårnede domicil på Axel Torv i København, skal det også være nye tider i kønsfordelingen blandt partnerne. Kvinderne falder fra, inden de når det øverste niveua, og kampen mod tab af talent kaldes firmaets »måske største fokusområde«. Foto: Malene Anthony Nielsen Fold sammen
Læs mere

Når Gorrissen Federspiel hvert kvartal holder partnermøde, er der langt imellem kvinderne. Kun seks af de 46 partnere er kvinder. Det svarer til en andel på 13 pct.

Der er ellers ikke mangel på kvinder hos Gorrissen Federspiel. Faktisk er mere end halvdelen af de 223 jurister på landets fjerdestørste advokatkontor kvinder. 55 pct. for at være helt præcis. Og blandt de nyansatte, de unge fuldmægtige, dominerer kvinderne med en andel på 60 pct.

Men kvinderne falder fra, og det et problem, lyder det fra Gorrissen Federspiel.

»En af vores helt overordnede udfordringer er, at vi i dag ikke er tilstrækkeligt stærkt besat med kvinder på de anciennitetstunge poster og på partnerniveau,« lyder det fra Tomas Haagen, der er managing partner i Gorrissen Federspiel.

»Vi har et ønske om en mere ligelig fordeling af kønnene, og at det skal være muligt at have en karriere på lige vilkår. Vi sætter ikke måltal op, men jeg tror, at vi kan nå en andel af kvinder i partnerkredsen på 20-25 pct. i løbet af fem til ti år og dermed nå op på samme andel som nogle af de store advokatfirmaer i USA og Storbritannien,« siger Tomas Haagen.

Artiklen forsætter under grafikken...

På de fem største danske advokatkontorer udgør kvinderne mellem 13 og 20 pct. af partnerne.

Udfordringen for Gorrissen Federspiel er, at kvinderne falder fra op gennem hierarkiet.

»Omkring 75 pct. af dem, vi mister, når de er i starten af 30erne, er kvinder. Det er jo tabte muligheder, når meget dygtige mennesker vælger os fra. Tab af talent er vores måske største fokusområde,« siger Tomas Haagen.

De unge kvinder søger typisk væk til job i en stor virksomhed eller organisation.

Noget får kvinderne til at forlade advokatkontoret foruroligende tidligt i karrieren.

»Det nye er, at nogle søger væk på et relativt tidligt tidspunkt, hvor karrierevejene endnu er uklare,« siger Tomas Haagen.

Kvinderne har behov for fleksibilitet

Gorrissen Federspiel har selv nogle bud på, hvad der får talentfulde kvinder til at skifte job. De spørger dem, der rejser og oplever, at mange kvinder enten forlader firmaet i løbet af de første år i karrieren, når de er blevet uddannede advokater, eller fordi de er kommet bagud i karrieren på grund af barsler, børn og ønske om færre arbejdstimer.

»De fleste taler om behov for fleksibilitet. Men der er også et mismatch mellem, hvad kvinderne forventer af sig selv, og hvad firmaet forventer, særligt når kvinderne har fået børn. Vi har jo fuld forståelse for, at når man har fået børn, så betyder det andre rytmer og andre måder at arbejde på. Men hvis den enkelte jurist sidder tilbage med et billede af, hun ikke kan levere og har følelsen af ikke at slå til, så kan det godt skyldes, at vi ikke har været gode nok til at kommunikere,« siger Tomas Haagen.

For at få kastet mere lys på problemstillingen og forhåbentlig få sat en prop i hullet har Gorrissen Federspiel hentet hjælp udefra.

Virksomheden samarbejder med CBS Executive om at kortlægge strukturelle og kulturelle forhold, der hæmmer eller fremmer fastholdelsen af kvinder hos Gorrissen Federspiel.

Flere kvinder blandt klienterne

Kortlægningen skal også give indblik i kvindernes forestilling om egne kompetencer, karriere, lederjobbet og work-life-balance. Kortlægningen involverer 12 jurister.

Målet er et katalog med idéer til, hvordan advokatfirmaet kan fastholde kvindelige jurister. Aktuelt er der i Gorrissen Federspiel flere kvinder end mænd med partnerpotentiale, som virksomheden ønsker at fastholde. Disse kvinder udgør over halvdelen af kandidatfeltet. Det er flere end tidligere.

»Vi er lykkedes med at holde på flere kvinder end tidligere, og det får mig til at tro på, at noget er lykkedes, men vi er bestemt ikke i mål,« siger Tomas Haagen.

Han tilføjer, at en mere ligelig kønsfordeling hos mange af klienterne også er med til at skubbe på udviklingen hos Gorrissen Federspiel.

»Vi ser i dag også kvindelige chefer for store virksomheder, og hvor man kan spørge, om det er naturligt, at der sidder et panel af mandlige rådgivere, hvis der hos virksomheden er en mere ligelig fordeling. Der er virksomheder, som ønsker en balance, så vi bliver også hjulpet på vores rejse.«

Noget af det, Gorrissen Federspiel ifølge Tomas Haagen kan gøre for at holde på kvinderne, er at sørge for, at fleksibiliteten går begge veje.

»Vi skal sikre, at den fleksibilitet, som firmaet ser som naturlig, når en stor transaktion foregår fredag aften og lørdag morgen, også vender den anden vej. At man som medarbejder også oplever en øget fleksibilitet som for eksempel muligheden for at arbejde hjemme,« siger Tomas Hagen:

»Vi skal også være bedre til at forberede den fase, hvor vi kan se, at der er flest udfordringer, nemlig omkring barsel og det at blive en familie. Og så skal vores jurister i højere grad kunne tilrettelægge karrieren efter deres livssituation.«

Skal stadig kunne skaffe kunder

At blive partner i et advokatfirma kræver også, at man kan skaffe kunder og omsætning. Og ifølge Tomas Haagen er der også plads til nogen fleksibilitet på det punkt.

»Vi har en præstationskultur, som vi ønsker at fastholde. Det er en del af det, vi er. Den rådgivning, vi kommer med, skal tilføre værdi, så vi ser stadig på evnen til at generere forretning, men vi ser på det over en periode,« siger han.