Karakterer til ansatte dræber motivationen

Stadig flere virksomheder måler de ansatte på præstationer og giver dem karakterer. Men det er at skyde sig selv i foden.

Foto: Colourbox.
Læs mere
Fold sammen

Virksomheder, som måler og vejer de ansatte og giver dem karakterer efter deres præstationer, sætter de ansatte under så hårdt et pres, at de i stedet for bedre resultater får stressramte medarbejdere og dårligere resultater.

Sådan lyder advarslen fra forfatter og filosof Jakob Skov, der i sit arbejde med sin nye bog »Det brændende engagement« har set nærmere på konsekvenserne af såkaldt Performance Management.

Karaktergivningen breder sig i disse år blandt danske virksomheder, hvor de ansatte bliver målt på en række parametre og derud fra tildeles enten en belønning eller en straf – i værste fald i form af en fyreseddel, fortæller Jakob Skov.

- Især blandt virksomheder inden for rådgivning i forskellige konsulenthuse er det blevet meget udbredt inden for de seneste fem år. Og derfra spreder hele den logik sig til resten af samfundet, siger han.

Karakterne gives for eksempel på baggrund af, hvor mange timer, den ansatte har faktureret, eller hvor meget der er solgt i forhold til målene. De ansatte vurderes også gerne ud fra deres præstationer i hvert af de projekter, de har været med i.

Læs mere om stress her:

Stress er død – hyperstress er over os

Spot stressens små symptomer

Lever i frygt

Men at sætte tal på de ansattes evner nedbryder dem snarere, end det fremmer deres motivation, fortæller Jakob Skov.

- Den permanente eksamenssituation giver en enorm utryghed, for den pirker til den angst for ikke at være god nok, som alle mennesker har. De ansatte bliver stressede, og stress kan være produktivt på kort sigt, da der udløses et stresshormon, som gør os i stand til at kæmpe, men når det er en permanent stress, hæmmer det os i vores præstationer, siger Jakob Skov.

Ledelsesformen indebærer, at ledelseskollegiet en gang årligt sætter sig sammen og regner de karakterer, som er givet løbende, ud til et samlet niveau. Selv om den ansatte har fået tilfredsstillende karakterer løbende, risikerer den samlede karakter at dale, fordi medarbejderen nu vurderes ud fra en sammenligning med, hvordan andre har klaret sig i virksomheden.

- Så det, der var godt nok, er ikke godt nok alligevel, siger Jakob Skov.

Føler sig overvågede

Fine karakterer udløser ofte en bonus i form af for eksempel en højere løn. Men er niveauet utilfredsstillende, vil den ansatte opleve det som at have en advarsel om en fyring hængende over hovedet. Den plan, der bliver lagt for medarbejderens udvikling – typisk kaldet en forbedringsplan, vil for den ansatte føles som en overvågning, som ikke levner plads til fejltrin.

Ifølge Jakob Skov betyder det, at virksomhederne mister deres innovative potentiale, for de ansattes motivation for at yde et godt stykke arbejde og til at bidrage til fællesskabet, altså virksomheden, erstattes af et fokus på at sikre sin egen overlevelse.

- Det fjerner de ansattes arbejdsglæde, og det er uhensigtsmæssigt. Virksomheder organiserer sig netop omkring medarbejdernes engagement og er afhængige af den innovation, som videndeling kan give. Så virksomhederne skyder sig selv i foden, siger han.

Evaluering er ok

Ledere skal dog kende deres ansatte og hjælpe dem til at præstere optimalt, understreger Jakob Skov. Og medarbejderudviklings-samtaler kan være et udemærket værktøj.

- Det er helt fint, at ledelsen har forventninger til sine medarbejdere og gennemfører evalueringer. Men i stedet for at give karakterer, så sig til den ansatte: »Lad os se på, hvad du har leveret og på, hvordan vi kan få en endnu bedre udvikling«. På den måde går man væk fra at have kontrolfokus, siger Jakob Skov.

Læs mere her:

10 karakterbrist blandt dårlige chefer

Stress er død – hyperstress er over os

Spot stressens små symptomer