Kæft, trit og HR

Forsvarets folk får en bred uddannelse i ledelse, pædagogik og psykologi. Og de får tidligt praktisk erfaring med ledelse. Derfor er de attraktive for erhvervslivets HR-afdelinger.

Ledere fra Forsvaret er stadig attraktive i det private erhvervsliv. Arkivfoto: Brian Berg Fold sammen
Læs mere
Hvad er ligheden mellem en bank og en slagmark?

Der er ligheder. I hvert fald når HR-chefkonsulent Merete Wedell-Wedellsborg forklarer, hvorfor hun har valgt at bruge sine erfaringer efter 10 år i Forsvarsakademiet i Danske Banks HR-afdeling.

”Når jeg er ude i de forskellige organisationer i banken, drejer det sig ikke om liv og død på menneskeliv, men det er liv og død på tal. Og tonen er den samme som i nogle af de eliteenheder, jeg oplevede hos i forsvaret,” siger hun.

Netop den viden trækker hun på i dag. Eksempelvis i en arbitrageafdeling, hvor der ikke er tid til udenomssnak.

”Beslutninger skal træffes her og nu. Der er ikke tid til at bruge fire dage på at træffe en beslutning eller til at læse på lektien for at finde ud af det. Det stiller krav til lederens gennemslagskraft, power og måden at tackle konflikter.”

I stigende grad finder forsvarets reserveofficerer, linjeofficerer og medarbejdere på Forsvarsakademiet vej til erhvervslivets HR-afdelinger.

På Forsvarsakademiet handler ledelse om, at lederen skaber vilkår for medarbejdernes ekspertise. Den gode leder er en, der – sammen med medarbejderne – kan lave fælles mål for, hvad det er, man vil, og kan skabe vilkår, der gør, at medarbejderne får jobtilfredshed.

Akademiet uddanner alle danske officerer og står for langt hovedparten af de militære lederes videre- og efteruddannelse.

Erhvervslivet har altid med glæde ansat tidligere officerer, men hvorfor? Svaret er: Fordi Forsvaret forstår at skabe ledere. De har flere hundrede års erfaring i det, og er på mange måder langt foran det civile erhvervsliv. Mentorordning og systematiske medarbejdersamtaler er gammel praksis, og en officers uddannelse og karriere er ikke overladt til tilfældigheder og privat initiativ.

Videncenterchef Jens Holmgren i Center for Ledelse siger:

”HR et meget oplagt springbræt for mange i forsvaret, og der er rigtigt mange HR-folk, der kommer fra forsvaret. De har en grundig erfaring med ledelse og får tidlig praktisk erfaring med at få folk til at arbejde sammen. De er gode til at omsætte det til praksis. Det kan det private erhvervsliv bruge.”

Læs mere artiklen i Berlingske Nyhedsmagasin fredag 11. januar 2008.

Se også www.bny.dk.